utorok 25. mája 2021

EU: Digitálne osvedčenie pre COVID-19

Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ dospeli k predbežnej dohode o zavedení digitálneho osvedčenia EÚ pre COVID. V papierovej alebo digitálnej forme potvrdí, že jeho držiteľ bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, absolvoval negatívny test na prítomnosť nového koronavírusu, prípadne toto ochorenie prekonal. V skutočnosti teda budú existovať tri druhy certifikátov s účinnosťou 12 mesiacov. Nebude však podmienkou uplatnenia práva na voľný pohyb v rámci EÚ, nepôjde ani o cestovný doklad.

Európska komisia sa s cieľom zvýšiť prístupnosť a cenovú dostupnosť testovania na nový koronavírus zaviazala zmobilizovať aspoň 100 miliónov eur z nástroja núdzovej podpory, ktoré sa použijú na nákup testov na diagnostikovanie infekcie SARS-CoV-2 za účelom ich využitia v súvislosti s vydávaním nových osvedčení. Tieto prostriedky by mali pomôcť najmä osobám, ktoré často prekračujú hranice kvôli práci, škole, návšteve príbuzných, zdravotnej starostlivosti či starostlivosti o blízkych, ako aj pre kritický personál. Vyjednávači sa tiež dohodli, že v prípade potreby môže byť na nákup testov uvoľnených ďalších 100 miliónov eur. Takéto rozhodnutie však bude podliehať schváleniu rozpočtových orgánov EÚ.

Členské štáty by nemali v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 zavádzať ďalšie cestovné obmedzenia: karanténu, samoizoláciu alebo testovanie, pokiaľ nie sú primerané a nevyhnutné na zabezpečenie ochrany verejného zdravia. Pri prijímaní takýchto opatrení by mali byť zohľadňované dostupné vedecké poznatky vrátane epidemiologických údajov zverejňovaných Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Komisia a členské štáty by mali byť upovedomení najneskôr 48 hodín pred začiatkom uplatňovania takýchto dodatočných obmedzení.

Členské štáty budú musieť akceptovať osvedčenia vydané v inej krajine EÚ potvrdzujúce zaočkovanie vakcínou, ktorej použitie v EÚ odobrila Európska agentúra pre lieky (EMA). V súčasnosti ide o vakcíny Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen. Vlády členských štátov sa budú môcť rozhodnúť, či uznajú aj osvedčenia vydané inou krajinou EÚ o zaočkovaní vakcínou, ktorá bola odobrená iba v procese vnútroštátnej núdzovej autorizácie, prípadne potvrdenia o zaočkovaní vakcínou zo zoznamu núdzového použitia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Osvedčenia budú podliehať overovaniu integrity a pravosti elektronických pečatí s cieľom predchádzať podvodom a falšovaniu. Členský štát, na ktorého územie držiteľ smeruje, si nebude môcť ukladať osobné údaje z osvedčenia a žiadna centrálna databáza nevznikne ani na úrovni EÚ. Zoznam inštitúcií, ktoré budú mať právo spracúvať a získavať údaje z osvedčení, bude verejný tak, aby si mohli občania uplatniť svoje práva vyplývajúce zo Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).