streda 26. mája 2021

Facebook: Stále najpoužívanejší

Niektorú sociálnu sieť využíva aspoň raz za mesiac 86 %, na dennej báze 61 % obyvateľov Slovenska. Ide o jednu z najčastejších činností, ktoré Slováci na internete vykonávajú, vo väčšej obľube ženy ako muži. Podľa prieskumu Go4insight (1.000 respondentov, prelom februára a marca 2021) „zosieťovaní“ sú aj ľudia nad 50 rokov. Viac ako polovica dôchodcov tiež využíva sociálne siete aspoň raz mesačne, tretina na dennej báze. Medzi ľuďmi vo veku do 40 rokov sú mimo sociálnych sietí už len veľmi malé okrajové skupiny.

Najvyužívanejšou sociálnou sieťou u nás (ale aj globálne) je Facebook. Aspoň raz do mesiaca Facebook využíva až 76 % obyvateľov Slovenska, denné využívanie je na úrovni 55 %. Facebook je o niečo populárnejší medzi mladšími ľuďmi a s postupne narastajúcim vekom intenzita jeho vyžívania klesá. Aj tínedžeri, ktorí využívajú mnohé ďalšie iné siete, používajú Facebook na dennej báze najčastejšie spomedzi všetkých sociálnych sietí a rovnako často ako ľudia vo veku 20 - 29 rokov. Používajú ho prakticky rovnako často ľudia v mestách aj na dedinách, bez ohľadu na región a sociálnu triedu. Muži majú radi Facebook len o niečo menej ako ženy. Veľmi univerzálnym využívaním sa môže pochváliť aj YouTube, aspoň raz do mesiaca ho využíva 78 % Slovákov, aspoň raz denne 31 % obyvateľstva. YouTube je fenoménom videobsahu na Slovensku, v niektorých cieľových skupinách (hlavne mladí ľudia) je najsledovanejším poskytovateľom videoobsahu vo všeobecnosti a predbehol tak všetky televízie. Instagram sa stal treťou široko využívanou sieťou. Hoci jeho jadro tvoria najmladšie vekové kategórie, Instagramu sa podarilo preklenúť generačnú bariéru. Aspoň raz za mesiac Instagram používa až 42 % populácie, denne ho využíva pätina obyvateľstva (22 %). Medzi mladými ľuďmi do 26 rokov Instagram využíva až 80 %, v skupine nad 60 rokov len približne 10 %.

Okrem Instagramu sú v najmladšej vekovej skupine (15-26 rokov) obľúbené hlavne siete Snapchat a Tik-tok. Snapchat mal raketový nástup pred niekoľkými rokmi, ale neskorším posilnením pozície Instagramu a Tik-toku sa jeho rast spomalil. Na Slovensku momentálne skôr stagnuje, využíva ho mesačne 9 % Slovákov, na dennej báze už len 3 %. Používatelia Snapchatu sú prakticky výhradne ľudia do 26 rokov (jadrom sú tínedžeri). Snapchat je tak „najmladšou“ sociálnou sieťou (z hľadiska priemerného veku používateľov). V poslednom období sa stáva fenoménom Ti-tok s používateľmi často aj pod vekovou hranicou 15 rokov (nie sú do prieskumu zahrnuté). Využívanie sa postupne dostáva aj do vyšších vekových kategórií. Aspoň raz za mesiac si aplikáciu Tik-toku otvorí 13 % obyvateľov Slovenska, na dennej báze približne 5 %.

Kedysi najobľúbenejšia sociálna sieť na Slovensku Pokec sa stále nevzdáva, na mesačnej báze ho používa 19 % slovenskej populácie. Denne sa na Pokec prihlási necelých 9 % populácie. Najčastejšie ho využívajú ľudia vo veku 27 - 40 rokov, občas aj o niečo starší. Ide viac o ľudí z menších sídiel, nižších sociálnych skupín a z menej rozvinutých častí Slovenska. Na Slovensku sa až tak neuchytil Twitter, raz za mesiac ho využíva 13 %, na dennej báze však len necelé 3 %. Twitter je tak využívaný veľmi pasívne a jeho vplyv na Slovensku je skôr okrajový. Jeho užívateľmi je však zaujímavá cieľová skupina, sú to skôr lepšie situovaní ľudia v mladšom strednom veku s vyšším príjmom a vyšším sociálnym postavením. Môžeme ich definovať ako opinion lídrov. Na slovenskom trhu si našli miesto aj užšie zamerané siete. Prekvapivo vysokú penetráciu má Pinterest (tesne nad 20 % mesačných používateľov), hoci jeho jadrových pravidelných používateľov je len malá časť z nich. Na profesionálny LinkedIn aspoň raz mesačne zavíta 8 % obyvateľov Slovenska. Horúca novinka zo začiatku roka 2021, audio sociálna sieť Clubhouse, zatiaľ zaujala len okrajový podiel obyvateľov Slovenska.