piatok 28. mája 2021

EU: Kreatívna Európa na rok 2021

Pracovný program na prvý rok programového obdobia Kreatívnej Európy 2021 – 2027 odštartoval nové opatrenia na podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov. V roku 2021 bude program disponovať rozpočtom približne 300 miliónov eur. Celkový rozpočet programu na sedem rokov predstavuje 2,4 miliardy eur, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu nárast o 63 %. 

V programe Kreatívna Európa na rok 2021 sa kladie väčší dôraz na nadnárodnú tvorbu, celosvetovú cirkuláciu a propagáciu európskych diel, inovácie naprieč sektormi a jednoduchý prístup k financovaniu prostredníctvom vyšších mier spolufinancovania EÚ. Všetky financované opatrenia a projekty by mali pri navrhovaní a vykonávaní činností rešpektovať rodovú rovnosť a environmentálne záväzky EÚ. 

Kreatívna Európa zahŕňa tieto opatrenia:
  • podpora prekladu literárnych diel a rozvoj vydavateľských partnerstiev,
  • ceny EÚ v oblasti literatúry, hudby, architektúry a kultúrneho dedičstva, ako aj iniciatívy Európske hlavné mestá kultúry a značka Európske dedičstvo,
  • posilnenie dostupnosti a viditeľnosti európskych audiovizuálnych diel naprieč platformami a hranicami,
  • laboratórium kreatívnej inovácie – podpora inovatívnych prístupov k tvorbe, distribúcii a propagácii obsahu naprieč rôznymi sektormi,
  • presadzovanie mediálnej gramotnosti, pluralizmu a slobody ako európskych hodnôt.