štvrtok 27. mája 2021

Upozorňujeme: Zmeny pre elektronický podpis

Od 21. júna 2021 začne ministerstvo vnútra na Slovensku vydávať občianske preukazy a povolenia na pobyt cudzinca s novým čipom. Doterajšiemu Smart Card Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 version V1.0. totiž 26. júna končí 5-ročná certifikácia a už nebude možné naň vydávať certifikáty na kvalifikovaný elektronický podpis. Doklady vydávané po 26. júni t. r. budú mať implementované CardOS DI V5.4 QES Version 1.0.

Ak občan či cudzinec potrebuje elektronický podpis, môže si do 25. júna t. r. on-line nainštalovať certifikáty na jeho tvorbu prostredníctvom softvéru eID klient a bezpečnostného osobného kódu. Certifikáty na elektronické podpisy na súčasných dokladoch vydané do 25. júna t. r. bude totiž možné používať ešte do konca roku 2022. Kvalifikovaný elektronický podpis budete od 1. júla 2021 potrebovať aj na preclenie zásielok do 22 eur, ktoré si objednáte z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru!

Súhrn:
  • Ak máte súčasné elektronické identifikačné karty a na nich vydané certifikáty, môžete ich naďalej používať na elektronické podpisovanie do konca roku 2022;
  • Ak máte súčasné elektronické identifikačné karty, ale nemáte vydané certifikáty, môžete si ich pomocou aplikácie nahrať do 25. júna 2021, platiť budú do konca roku 2022;
  • Ak máte súčasné elektronické identifikačné karty bez certifikátov, a nenahráte si ich do 25. júna 2021, v prípade potreby e-podpisu budete musieť vymeniť občiansky preukaz či doklad o pobyte cudzinca za správny poplatok,
  • Elektronická identifikačná karta vydaná po 26. júni t. r. umožní získať certifikáty pre e-podpis opäť bezplatne.
Certifikáty pre elektronický podpis Slovenská republika zatiaľ vydáva občanom aj cudzincom registrovaným na Slovensku bezplatne. V súčasnosti ich môže používať vyše 480-tisíc Slovákov a takmer 7-tisíc cudzincov. Kvalifikovaný elektronický podpis plnohodnotne nahrádza v prostredí e-Governmentu klasický vlastnoručný podpis v štandardnom papierovom či osobnom styku s úradmi. Okrem času sa jeho používaním šetrí aj na správnych poplatkoch – pri použití e-služby správne poplatky klesajú o polovicu (najviac ale len do výšky 70 eur).