štvrtok 27. mája 2021

Novinka: Cestovný semafor

Od podelka 31. mája 2021 začne platiť tzv. cestovný semafor. Cieľom je umožniť osobám relatívne bezpečné cestovanie do zahraničia a súčasne minimalizovať import nových infekcií a ich mutácií. Semafor sa bude aktualizovať raz za dva týždne, v individuálnych prípadoch aj skôr. Úrad verejného zdravotníctva SR bude vo vyhláškach precizovať výnimky najmä pre pendlerov, ako aj režim na hraniciach.

Krajiny sú v cestovnom semafore rozdelené z hľadiska rizikovosti na:
Zelené krajiny - krajiny Európskej únie a štáty s priaznivou epidemiologickou situáciou. Medzi zelené krajiny patria od 31. mája t. r. členské štáty Európskej únie, Austrália, Čínska ľudová republika, Čínska republika (Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Južná Kórea, Macao, Nórsko, Nový Zéland, Singapur.
Po návrate zo zelenej krajiny platí 14-dňová domáca karanténa, ktorá môže byť ukončená negatívnym RT-PCR testom po príchode. Výnimku z povinnej izolácie majú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, osoby, ktoré ochorenie prekonali za posledných 180 dní, a deti do 18 rokov.

Červené krajiny - krajiny s nepriaznivou epidemiologickou situáciou. Červenými krajinami sú od 31. mája t. r. Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia, Mongolsko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tadžikistan, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan. 
Po návšteve z červenej krajiny musí absolvovať cestujúci 14-dňovú domácu karanténu, ktorá môže byť ukončená negatívnym RT-PCR testom najskôr na ôsmy deň.

Čierne krajiny - všetky ostatné krajiny, do ktorých sa neodporúča cestovať. 
Pri návrate z čiernej krajiny 14-dňová karanténa pokračuje bez ohľadu na výsledok testu.