utorok 12. apríla 2022

EU: Podpora od telekomunikačných operátorov

Telekomunikační operátori so sídlom v Európskej únii a na Ukrajine podpísali spoločné vyhlásenie o koordinovanom úsilí zabezpečiť a stabilizovať cenovo dostupný alebo bezplatný roaming a medzinárodné volania medzi EÚ a Ukrajinou. Komisia a Európsky parlament toto spoločné vyhlásenie podporili a uvítali jeho podpísanie 27 operátormi v EÚ a na Ukrajine, ku ktorým sa stále pridávajú ďalší, vrátane niekoľkých skupín z celej únie a združenia zastupujúceho viacerých prevádzkovateľov mobilných virtuálnych sietí (MVNO Europe). 

Ruská vojenská agresia voči Ukrajine zasiahla životy miliónov Ukrajincov. Odhaduje sa, že 4,2 milióna utečencov utieklo do susedných krajín, najmä do Poľska, na Slovensko, do Maďarska a Rumunska, odkiaľ sa postupne presúvajú do iných členských štátov. Vzhľadom na túto bezprostrednú a stupňujúcu sa humanitárnu krízu je nevyhnutné, aby ukrajinskí utečenci mali prístup k cenovo dostupnému pripojeniu, aby mohli zostať v kontakte s rodinou a priateľmi, využívať internet a mať prístup k spoľahlivým informáciám. Iniciatíva viacerých telekomunikačných operátorov zrušiť alebo znížiť poplatky za medzinárodné volania na Ukrajinu a roamingové príplatky pre vysídlené osoby v Európe je preto veľmi vítaná a mala by mať širší a udržateľný základ. Prevádzkovatelia sa zaväzujú vykonávať dobrovoľné opatrenia, konkrétne znížiť veľkoobchodné poplatky za roaming a iné poplatky, ktoré si navzájom účtujú, aby umožnili medzinárodné volania s Ukrajinou. Tým sa minimalizujú dodatočné náklady pre operátorov v EÚ aj na Ukrajine, vďaka čomu sa všetkým umožní pokryť vlastné náklady. Ukrajinskí signatári tohto vyhlásenia sa zároveň zaväzujú preniesť výhody dobrovoľných opatrení, ktoré uplatňujú ich partneri z EÚ, na koncových používateľov.

Telekomunikační operátori so sídlom v EÚ bezplatne rozdali utečencom z Ukrajiny milióny SIM kariet. Mnohí utečenci, a ich počet stále rastie, ktorí takéto SIM karty používajú, môžu takisto využívať bezplatné medzinárodné volania na Ukrajinu. Niektorí operátori z EÚ takisto umožnili bezplatný roaming a poskytli bezplatné pripojenie na WiFi a nabíjanie v pohraničných oblastiach alebo prístreškoch. Ukrajinskí operátori, ktorí aj napriek vojenskej agresii udržiavajú funkčné prepojenie v rámci Ukrajiny a zahraničia s Ukrajinou, zároveň od začiatku tejto krízy zabezpečujú vnútroštátny roaming v krajine a ponúkajú utečencom, ktorí utiekli pred vojnou, bezplatný medzinárodný roaming.

Členské štáty EÚ môžu zároveň čerpať z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) pri financovaní opatrení s cieľom poskytnúť utečencom prístup k základným službám, akými sú komunikačné služby. Z ESF sa môžu napríklad financovať poukazy pre utečencov, ktoré môžu použiť na nákup predplatného na mobilnú komunikáciu (SIM karty). V rámci EFRR sa môže podporovať bezpečné miestne pripojenie prostredníctvom investícií do infraštruktúry a súvisiaceho vybavenia v prospech utečencov. Komisia prostredníctvom Kohéznych opatrení na podporu utečencov v Európe (CARE) zabezpečila flexibilitu v pravidlách ESF, EFRR a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) s cieľom umožniť rýchle prerozdelenie dostupných finančných prostriedkov na núdzovú podporu v súčasnej situácii. Tieto opatrenia by prispeli k udržateľnosti dobrovoľných opatrení tým, že by zaťaženie súkromných zainteresovaných strán v EÚ aj na Ukrajine zostalo zvládnuteľné.