streda 13. apríla 2022

Radíme: Prerušené sociálne poistenie

Po nadobudnutí platnosti tzv. lex Ukrajina sa zmenil aj zákon o sociálnom poistení. Sociálna poisťovňa zverejnila na svojich webových stránkach nové formuláre, ktoré môžu využiť občania Ukrajiny, aby si jednoduchým spôsobom splnili povinnosť a informovali o zmene ich životnej situácie.

Podľa aktuálneho zákona (č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine účinného od 30. marca 2022) sa povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO), občanovi Ukrajiny, prerušuje povinné sociálne poistenie počas obdobia, v ktorom sa v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine zdržiava na jej území. Dôvodom je výkon služby vo vojsku Ukrajiny, výkon brannej povinnosti alebo výkon odvodnej povinnosti na Ukrajine. Počas tohto obdobia nebude mať povinne poistená SZČO, občan Ukrajiny, povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie. Stačí, ak to Sociálnej poisťovni potvrdí čestným vyhlásením.

Formulár čestného vyhlásenia k prerušeniu poistenia SZČO v elektronickej forme je zverejnený na webových stránkach socpoist.sk. Po vyplnení údajov sa elektronicky odošle priamo Sociálnej poisťovni. Zverejnený je tiež písomný formulár čestného vyhlásenia k prerušeniu poistenia SZČO, ktorý je potrebné podpísať a doručiť pobočke Sociálnej poisťovne osobne, poštou alebo cez e-schránku.

Za obdobie, počas ktorého sa SZČO, občanovi Ukrajiny, preruší povinné sociálne poistenie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, má možnosť zaplatiť si poistné na dôchodkové poistenie aj dodatočne. Vtedy je potrebné zaslať vyplnený formulár Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie