utorok 12. apríla 2022

SR: Vyššie stravné a cestovné náhrady

Výrazný rast cien potravín, energií a pohonných hmôt trápi väčšinu krajín Európskej únie. Slovensko má aktuálne napríklad najdrahšie potraviny spomedzi krajín V4. Kým zvyšné štáty V4 bojujú s vysokou infláciou dočasným znížením DPH či zastropovaním cien, Slovensko touto cestou ísť neplánuje. Na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR) vyšlo v Zbierke zákonov opatrenie, ktorým sa zvyšuje stravné a cestovné náhrady ako dva základné nástroje na kompenzáciu vysokých cien s účinnosťou od 1. mája 2022.

Reštauračné zariadenia a kaviarne sú nútené navyšovať ceny vzhľadom na aktuálny vývoj cien vstupov, či už je to drahšími potravinami, energiami alebo aj vyššími nákladmi na zamestnancov. Sumy stravného pri pracovných cestách sa naposledy upravovali na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov za mesiac február 2019. Podľa dát Štatistického úradu SR za mesiac december 2021 stravovacie služby v reštauráciách a kaviarňach medziročne vzrástli o 6,6 %. Pri porovnaní cien s obdobím poslednej zmeny sumy stravného predstavuje zvýšenie až o 17,5 %. Daňová odborníčka Jana Kyselová zvýšenie oceňuje, avšak hovorí, že nárast cien by sa mal prehodnocovať častejšie kvôli spravodlivejšej kompenzácii vyšších nákladov: „Miera navýšenia stravného síce zodpovedá navýšeniu cien stravovacích služieb, avšak prichádza neskoro. Keďže sa navýšenie uplatňuje na základe spätného rastu cien, bolo by spravodlivejšie prehodnocovať stravné na ročnej báze.“ 

MPSVaR upravuje sumu stravného nasledovne:
6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín
9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Porovnanie súm stravného platným v roku 2022 s ich zvýšením platným od 1. mája 2022:
5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty
5,10 eur - suma stravného platná do 30.04.2022
6 eur - suma stravného platná od 01.05.2022
12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty
7,60 eur - suma stravného platná do 30.04.2022
9 eur - suma stravného platná od 01.05.2022
Nad 18 hodín trvania pracovnej cesty
11,60 eur - suma stravného platná do 30.04.2022
13,70 eur - suma stravného platná od 01.05.2022

Zvýšenie sumy stravného bude mať vplyv aj na príspevok na stravovanie zamestnancov, ktorý je ustanovený Zákonníkom práce. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % ceny jedla a maximálne vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Vplyvom zvýšenia sumy stravného bude príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca maximálne 3,30 eur (55 % zo 6 eur). „Stravovanie zamestnancov bude možné aj naďalej financovať z prostriedkov sociálneho fondu a príspevkom zamestnanca. Keďže finančný príspevok aj gastrolístky sú od januára 2022 daňovo zrovnoprávnené, nebude príspevok zamestnávateľa na stravovanie po navýšení zdaňovaný až do sumy 3,30 eur“,  vysvetľuje Jana Kyselová.

Ak zamestnanec pri pracovnej ceste použije vlastné motorové vozidlo, patrí mu základná náhrada za každý 1 kilometer jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky. V tejto súvislosti sa zvyšuje aj suma základnej náhrady za používanie motorových vozidiel ako nárokovanej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu. 

Suma základnej náhrady za každý kilometer jazdy sa upravuje nasledovne:
0,059 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
0,213 eura osobné cestné motorové vozidlá.

Porovnanie súm základnej náhrady platnej v roku 2022 s ich zvýšením platným od 1. mája 2022:
Jednostopové vozidlo a trojkolky
0,053 eur - suma základnej náhrady platná do 30.04.2022
0,059 eur - suma základnej náhrady platná od 01.05.2022
Osobné cestné motorové vozidlá
0,193 eur - suma základnej náhrady platná do 30.04.2022
0,213 eur - suma základnej náhrady platná od 01.05.2022

Uvedené sumy vyplývajú zo zhodnotenia indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel za mesiac december 2021 v porovnaní s mesiacom január 2021, na základe ktorého sa naposledy zvyšovali sumy základnej náhrady za používanie cestovných motorových vozidiel. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky sa ceny položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel v porovnávanom období zvýšili o 11,1 %.