streda 9. novembra 2022

EU: Ničivé požiare

Podľa výročnej správy o lesných požiaroch v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike za rok 2021 bolo minuloročné obdobie požiarov druhé najhoršie na území Európskej únie z hľadiska spálenej plochy (odkedy sa začali viesť záznamy v roku 2006) – hneď po roku 2017, kedy zhorelo vyše 10.000 km². V roku 2021 zhorelo vyše 5.500 km², čo je viac než dvojnásobok rozlohy Luxemburska, z toho 1.000 km² zhorelo v chránených oblastiach sústavy Natura 2000, ktorá funguje ako rezervoáre biodiverzity v EÚ. Tohtoročné požiare boli ešte ničivejšie než v roku 2021. V tomto roku už zhorelo 8.600 km² a deväť krajín zaznamenalo nové rekordy v rozlohe spálenej plochy. Od najhoršieho zaznamenaného obdobia požiarov v roku 2017 prírodné požiare zničili 35.340 km², čo je viac než rozloha Belgicka. Približne 35 % celkovej spálenej plochy, teda vyše 11.600 km², boli oblasti v sústave Natura 2000.

Hoci spálená plocha v roku 2022 dosiahla obrovské rozmery, počet ľudských obetí sa podarilo obmedziť vďaka preventívnym opatreniam v členských štátoch EÚ a v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany (UCPM). EÚ v roku 2021 ešte viac posilnila kapacitu tohto mechanizmu: navýšila prostriedky na hasenie požiarov zo vzduchu v snahe pomôcť krajinám počas obdobia požiarov. Túto podporu intenzívne využili krajiny zasiahnuté požiarmi v regióne Stredozemného mora v rokoch 2021 a 2022. Posilnenú kapacitu koordinuje Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie Európskeho úradu pre civilnú ochranu a humanitárnu pomoc. Spoločné výskumné centrum ponúka podporu v podobe včasných informácií o aktuálnych požiaroch. Pomáha nasadiť letecké hasičské prostriedky financované zo zdrojov EÚ tam, kde sú najviac potrebné.

Hlavné zistenia správy

  • V roku 2021 sa zaznamenali požiare v 22 z 27 členských štátov, ktoré zničili celkovo 500 566 hektárov. Znamená to, že zhorela väčšia plocha než v roku 2020 (približne 340 000 ha), ale oveľa menšia plocha než v roku 2017, keď požiare zničili 1 milión ha.
  • Za rok 2021 bolo podľa správy najhoršie zasiahnuté Taliansko, pokiaľ ide o zhorenú plochu. Za ním nasledujú Turecko, Portugalsko, Grécko, predovšetkým v mesiaci august, ako vyplýva z vnútroštátnych hlásení.
  • Prírodné požiare vážne zasiahli chránené oblasti v európskej sústave Natura 2000. Celkovo v nej v roku 2021 zhorelo 102 598 ha (približne 20 % celkovej plochy všetkých lokalít sústavy Natura 2000). Je to menej než za uplynulé dva roky a o čosi menej než priemer posledných desať rokov.
  • V roku 2021 pripadla takmer štvrtina zhorených oblastí v sústave Natura 2000 na Taliansko. Tesne za ním nasleduje Španielsko. Spoločne na tieto dve krajiny pripadá 45 % celkovej zasiahnutej plochy.
  • V južnej Európe, kde sledované obdobia trvajú dlhšie, sa rozloha spálenej plochy v porovnaní s rokom 2020 zdvojnásobila. Z hľadiska priemernej veľkosti požiarov to bol druhý najhorší rok od roku 1986. Celkový počet požiarov bol pritom najnižší doteraz, čo znamená, že bolo o mnoho menej, ale zato oveľa väčších požiarov.
  • Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany sa v roku 2019 rozšíril o nástroj rescEU. Ďalej sa tak posilnila jeho kapacita pomáhať krajinám v období požiarov v roku 2021. V roku 2022 sa platnosť nástroja predĺžila aj na obdobie požiarov v roku 2023.
  • Len tento rok sa mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany aktivoval jedenásťkrát. Šesť krajín požiadalo o lietadlá, vrtuľníky a hasičov. Ide o druhý rok počas desaťročia, keď mechanizmus UCPM zaregistroval viac žiadostí o pomoc než doteraz.