streda 9. novembra 2022

Diabetes: Koľko Slovákov má cukrovku?

Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií sa na Slovensku vlani liečilo vyše 355-tisíc diabetikov a do evidencie diabetológov pribudlo vyše 28-tisíc nových pacientov, prevažne s diabetes mellitus druhého typu. Dospelí pacienti sa najčastejšie liečili perorálnymi antidiabetikami (55,6 %), liečbu inzulínom podstúpilo 27,8 % pacientov a režimové opatrenia zahŕňajúce diétny režim či pohybové aktivity boli indikované u 16,5 % dospelých pacientov. Podávanie inzulínu bolo najčastejším spôsobom liečby (96 %) u detí a mladistvých do 18 rokov. Z chronických komplikácií a sprievodných chorôb sa u pacientov najčastejšie vyskytovali poruchy metabolizmu lipidov, nasledovala artériová hypertenzia, diabetická neuropatia a očné komplikácie. 


Konkrétne ku koncu minulého roka bolo v diabetologických ambulanciách systematicky sledovaných lekárom pre chronické ochorenie s rizikom jeho zhoršovania 355.819 pacientov s diabetes mellitus. V priebehu roka 2021 pribudlo 28.139 nových pacientov, ktorým bola diagnostikovaná cukrovka.  Z celkového počtu sledovaných osôb s cukrovkou malo 91,4 % osôb diabetes mellitus 2. typu. S diabetes mellitus 1. typu sa liečilo 7 % pacientov a 0,8 % pacientov bolo liečených na iné typy diabetes mellitus. Podiel 0,8 % predstavovali ženy s gestačným diabetes mellitus, ktorý vzniká v tehotenstve.

V roku 2021 bolo pre diabetes mellitus 2. typu sledovaných ných 325.084 osôb (5.981,6 prípadov na 100.000 obyvateľov). Medziročne vzrástol počet pacientov o 1,4 %, oproti roku 2009 to bolo o 7,2 %.  Diabetes mellitus 2. typu bol prvýkrát diagnostikovaný u 24.312 osôb (447,3 prípadov/100.000 obyvateľov), čo predstavuje najvyšší počet nových prípadov ochorenia od roku 2009. V porovnaní s rokom 2020 vzrástol počet novodiagnostikovaných osôb s týmto typom diabetu až o 31,3 %. Najviac nových prípadov ochorenia diabetes mellitus 2. typu bolo diagnostikovaných u seniorov vo vekovej skupine 75 až 79 rokov (1.156,9 prípadov na 100 000 obyvateľov danej vekovej skupiny) a 70 až 74 rokov (1.111,1 prípadov/100.000). Diabetologické ambulancie evidovali tiež 25.007 pacientov s diabetes mellitus 1. typu (460,1 prípadov na 100.000 obyvateľov). V rámci pozorovaného obdobia rokov 2009 – 2021 to bolo najmenej dispenzarizovaných osôb s týmto typom diabetu. Oproti roku 2020 klesol ich počet o 4,4 %.  Z celkového počtu 1.611 nových pacientov s diabetes mellitus 1. typu ich najviac pribudlo vo vekovej kategórii 30 – 34- rokov (44,6 prípadov/100.000 obyvateľov v danom veku) a 25 – 29- rokov (43,0 /100.000).