utorok 8. novembra 2022

Poistenie: Najčastejšie chyby

Poistenie domácnosti má uzatvorené väčšina z nás, máme však správne vybraný produkt? Bez adekvátneho poistenia riskujeme veľké finančné straty a nemálo problémov. Akých najčastejších chýb sa dopúšťame pri poistení domu či bytu? 

1. Poistenie „pod cenu“: Kúpa bytu alebo domu je pre väčšinu ľudí ich najväčšou finančnou investíciou v živote. Ceny nehnuteľností v priebehu posledných rokov vzrástli o desiatky percent a v súčasnosti tak už nemusia reflektovať ich skutočnú hodnotu. Aby ste predišli rizika podpoistenia, aktualizujte si poistnú zmluvu, najmä, ak ste tak neurobili posledných päť rokov. Alebo si rovno uzatvorte nové poistenie nehnuteľnosti s tzv. automatickou indexáciou.
2. Podcenenie zariadenia bytu: Zatiaľčo cena nehnuteľností rastie, bežné zariadenie a vybavenie domácnosti sa opotrebovávajú a strácajú hodnotu. Aj preto si mnohí ľudia myslia, že ich poistiť netreba. Skontrolujte si, či naozaj máte uzatvorené poistenie domácnosti. Dobré poistenie vám v prípade poistnej udalosti garantuje vyplatenie takej poistnej sumy, ktorá pokryje náklady na nákup nových vecí.
3. Živly nechodia len po horách: Určite si ešte pamätáte udalosti zo začiatku leta v roku 2021, kedy juh Moravy postihlo ničivé tornádo. Živelné udalosti, aké sme donedávna poznali len zo záberov zahraničných televízií, sa pomaly stávajú realitou našich geografických šírok. Skontrolujte si poistnú zmluvu a limity krytia pre prípad živelných udalostí a v prípade potreby ich aktualizujte.
4. Nevidíte za múry svojho domova: Predstavte si, že z vašej strechy sa zosunie kus zľadovateného snehu rovno na susedovo auto. Alebo vytopíte byt pod vami či dokonca cukráreň vo vchode, ktorej majiteľ bude od vás žiadať ušlý zisk. Odporúča sa preto v rámci poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti uzatvoriť si aj poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku voči tretím osobám, ktoré chráni všetkých rodinných príslušníkov v spoločnej domácnosti. 
5. Myslíte si, že zvládnete všetko: Každý, kto zažil väčšiu poistnú udalosť súvisiacu s bývaním, vám potvrdí, že najťažšie boli chvíle bezprostredne po jej vzniku. Všetko treba zachraňovať, upratovať, odpratávať, opravovať… Dobré poistenie domova nie je len o náhrade vzniknutých škôd. Zahŕňať by malo aj asistenčné služby, ktoré oceníte už len v takých „triviálnych“ momentoch, akými sú zabuchnuté dvere.