štvrtok 13. apríla 2017

EU: Aktualizácia schvaľovania vozidiel
Európsky parlament zmenil pravidlá typového schvaľovania vozidiel. Proces environmentálneho a bezpečnostného testovania má byť nezávislejší a dohľad na automobilmi v prevádzke prísnejší.

Cieľom nových pravidiel je sprísniť kontroly testovacích centier a vnútroštátnych orgánov, ktoré typovo schvaľujú vozidlá určené na predaj v rámci EÚ a zintenzívniť dohľad nad automobilmi, ktoré už sú v prevádzke na cestách. Poslanci chcú posilniť aj právomoc Európskej komisie v oblasti nezávislého dohľadu nad prácou vnútroštátnych orgánov. Za istých podmienok by mala mať aj možnosť nariadiť otestovanie vozidla.

Členské štáty by mali každoročne kontrolovať aspoň 20% modelov, ktoré boli v predchádzajúcom roku umiestnené na trh na ich území. Producenti automobilov, ktorí sfalšujú výsledky testov, by mali čeliť pokute do výšky 30.000 eur za každé nevyhovujúce vozidlo. Príjmy z pokút udeľovaných Európskou komisiou by sa mali využiť na vykonávanie dohľadu nad trhom, podporu dotknutých klientov či opatrenia na ochranu životného prostredia.