utorok 11. apríla 2017

EU: Udržateľná výroba palmového oleja
Európska únia je tretí najväčší odberateľ palmového oleja. Nachádza sa v potravinách, pracích prostriedkoch, ale aj v kozmetike. Až 46% z dovážaného palmového oleja do EÚ sa využíva na výrobu biopalív, čo si vyžaduje približne milión hektárov tropickej pôdy. Následkom je likvidácia dažďových lesov a dramatické klimatické zmeny.

Európska komisia by mala prijať opatrenia, aby do roku 2020 došlo k postupnému ukončeniu využívania rastlinných olejov pri výrobe biopalív. Poslanci žiadajú zaviesť jednotný certifikačný systém a v rámci vnútorného trhu EÚ určiť minimálne kritériá udržateľnosti pre palmový olej a výrobky, ktoré ho obsahujú. Komisia by mala tiež prijať opatrenia na zvýšenie sledovateľnosti palmového oleja dovážaného do únie a zvážiť uplatňovanie rôznych systémov ciel, ktoré by presnejšie odrážali skutočné náklady spojené s environmentálnou záťažou.

Europoslanci upozornili, že podstatná časť celosvetovej výroby palmového oleja je spojená s porušovaním základných ľudských práv a primeraných sociálnych štandardov. Často sa využíva detská práca a dochádza ku konfliktom spojených s pôdou medzi miestnymi a pôvodnými komunitami a držiteľmi koncesií na výrobu palmového oleja, dodávajú.