pondelok 10. apríla 2017

Uber: Viac kontrol v Bratislave
Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyzve Magistrát hl. mesta Bratislava, Mestskú políciu hlavného mesta SR na zvýšenie kontrol v oblasti taxislužby cez aplikáciu Uber. Dôvodom sú opakujúce sa upozornenia zo strany registrovaných taxikárov.


Zákon o cestnej doprave stanovuje podmienky prevádzkovania taxislužby bez rozdielu pre všetkých. Za taxislužbu sa pritom považuje aj prevádzkovanie služieb prostredníctvom mobilnej aplikácie Uber. Registrované taxislužby v Bratislave opätovne upozornili na  nedodržiavanie legislatívnych podmienok v rámci služieb Uber.

Odborný dozor nad taxislužbou vykonáva polícia a obec podľa zákona o cestnej doprave. Obec kontroluje plnenie povinností prevádzkovateľov taxislužby (napríklad označenie vozidla obchodným menom, vybavenie vozidla koncesiou a podobne). Zároveň ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v taxislužbe, ku ktorým došlo v obci. Ministerstvo dopravy preto apeluje na zlepšenie kontrol Uber.