piatok 9. júna 2017

CEF Telecom: 2. výzva na podporu trans-európskych digitálnych sietí
Európska komisia vyhlásila druhú výzvu na podávanie projektov v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF Telecom) s podporou 25,5 mil. eur.

Záujemcovia z celej EÚ (plus Island a Nórsko) môžu predkladať návrhy projektov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, elektronického doručovania, elektronického zdravotníctva a elektronického verejného obstarávania. Uzavretie výzvy je naplánované na 21. septembra 2017. Finančné prostriedky sa pridelia na tie oprávnené návrhy projektov, ktoré najlepšie spĺňajú kritériá na udelenie grantu tak, ako sú špecifikované v pracovnom programe CEF Telecom z roku 2017.

Táto výzva je druhá v rámci pracovného programu CEF Telecom na rok 2017. Očakáva sa, že hodnotenie návrhov sa začne na jeseň roku 2017 pričom výsledky hodnotenia a rozhodnutia o pridelení grantov budú oznámené začiatkom roka 2018. V roku 2017 v rámci naplánovaných 3 výziev poskytne CEF Telecom prostredníctvom grantov pre európske infraštruktúry digitálnych služieb celkovú podporu až do výšky 77 miliónov eur.

CEF Telecom vytvára sieť cezhraničných služieb pre občanov, podniky a orgány verejnej správy, ktoré umožnia fungovanie jednotného digitálneho trhu v praxi. Podporuje základné a opakovane použiteľné digitálne služby, známe ako stavebné bloky, ako aj zložitejšie digitálne služby. Stavebné bloky môžu byť navzájom spojené a integrované so zložitejšími službami. Doteraz podporované stavebné bloky zahŕňajú: eIdentifikáciu, eSignature, eInvoicing, eDelivery a eTranslation.