piatok 9. júna 2017

Novinka: Práva pacientov
Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) pripravila informačnú brožúru, ktorá má pomôcť pacientom zorientovať sa v ich právach, tak v zdravotnej ako aj v sociálnej oblasti.

V dnešnej dobe je pre bežného pacienta prakticky nemožné zorientovať sa v prípade náhleho ochorenia v jeho právach. Brožúra je voľne dostupná na stiahnute na webe asociácie, napríklad aj tu. Obsahuje prehľad inštitúcií, s ktorými spravidla pri riešení problémov prichádzajú pacienti do kontaktu, Chartu práv pacientov v Slovenskej republike, Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, prehľad inštitúcií a ich agendy. V prehľadnej forme odpovedá na rôzne otázky, napríklad o preplácaní zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní, o poplatkoch vyberaných v ambulanciách lekárov, tiež publikuje povinnosti zdravotníckych pracovníkov vo vzťahu k pacientovi. Významná časť je venovaná postupu pri sťažnostiach, ak sa pacientovi nepozdáva prístup ošetrujúceho personálu. Pacienti si nájdu okrem iného aj informácie  o možnostiach pomoci v sociálnej oblasti v prípade dlhodobej choroby.

AOPP ochraňuje práva pacientov už od roku 2001. V rámci poradní pacientom bezplatne poskytuje zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo. Aktívne zastupuje pacientov aj v rámci legislatívneho procesu, jeho cieľom je tiež vzdelávanie pacientov. Momentálne pripravuje aj otvorenie prvej pacientskej poradne vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.​