streda 7. júna 2017

WEALTH REPORT 2017: Milionári a ich deti
Majetní ľudia držia svoje deti zväčša nakrátko a o niečo viac ako ostatní, kladú dôraz na disciplínu, samostatnosť a majú tiež na ne vyššie nároky. Postupne sa pripravujú tiež na odovzdanie majetku.

Podľa prieskumu J&T Banky si uvedomujú, že ich deti sú materiálne privilegované, preto kladú dôraz na jasne stanovené pravidlá, ktoré majú zabezpečiť, aby toto postavenie nezneužívali a poznali hodnotu peňazí. Pripúšťajú však, že vzhľadom na okolnosti nie je pre nich vždy jednoduché nájsť zlatú strednú cestu. Keďže veľa respondentov (32%) žilo nejaký čas v zahraničí, rovnako podporujú aj svoje deti, aby študovali a získavali cenné skúsenosti za hranicami Slovenska.

Veľká časť milionárov si v strednom veku zakladá druhú rodinu. Na Slovensku je tento trend o niečo menší. Tí, ktorí majú možnosť porovnať výchovu „prvých“ a „druhých“ detí, uvádzajú, že sa potomkom z druhého manželstva venujú viac. Väčšina z nich totiž ľutuje, že si na svoje staršie deti neurobili dostatok času. Takmer polovica z nich (46% v SR a 43% v ČR) si zvolí za svojho nástupcu niektoré z detí. V porovnaní so svetom sú slovenskí milionári mladší, a preto sa budú zaoberať otázkou dedičstva neskôr.

Slovenskí milionári chcú pracovať stále. Svoje posledné tri roky života by však chceli prežiť v ústraní a v kruhu rodiny. Za najväčší úspech považujú „nájdenie pokoja“.
Viac ako finančné straty ich boleli sklamania, ktoré sa týkali partnerských, obchodných alebo súkromných vzťahov.