pondelok 5. júna 2017

WEALTH REPORT 2017: Slovenskí a českí milionári
J&T Banka zrealizovala po šiestykrát zaujímavý prieskum o naši dolárových milionároch.
Zapojilo sa doň celkovo 263 respondentov, ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 1 milión USD (192 Čechov a 71 Slovákov). Akí sú?


Ak tipujete, že sú to zväčša muži, tipujete správne. Na Slovensku je až 96% mužov, ktorí vlastnia milióny dolárov. V Čechách je počet bohatých žien o trochu vyšší, ale stále silnejšie pohlavie vedie (86%). Priemerný vek milionára je v súčasnosti na Slovensku 52 rokov, v Česku 53 rokov. Mladých milionárov vo veku od 18 do 34 rokov je tak stále len minimum (5% SR, 3% ČR). O tom, že elitný klub dolárových milionárov na Slovensku postupne starne, svedčí fakt, že medziročne stúpol počet milionárov – penzistov zo 4% na 13%. Oproti zvyšku sveta, kde vekový priemer milionárov dosahuje 58 rokov, majú obe krajiny relatívne mladších boháčov.

Drvivá väčšina dolárových milionárov dosiahla vysokoškolské vzdelanie (79% v ČR a 86% v SR) . Tretina z nich žila istý čas v zahraničí a aktuálne zastáva post majiteľa či konateľa firmy (v ČR 52%, v SR 54%). Až 3/4 milionárov pracujú v odbore, ktorý priamo vyštudovali, alebo v príbuznej oblasti. Zároveň sa neustále vzdelávajú a absolvujú rôzne jazykové, manažérske kurzy či kurzy osobnostného rozvoja.