utorok 6. júna 2017

WEALTH REPORT 2017: Ako sa zarábajú milióny
Ďalším prekvapivým zistením prieskumu J&T Banky je skutočnosť, že si naši dolároví milionári svoje milióny zarobili prácou, či už podnikaním alebo prácou pre zamestnávateľa (82% v ČR a 86% v SR), a nie reštitúciou, výhrou alebo dedením(2% v ČR, 1% v SR).


Slovenskí aj českí dolároví milionári sú opatrnými investormi, ktorí si vyberajú najmä bezpečné investície. Tie rizikové tvoria iba cca 20% ich portfólia. K obozretnosti ich viedla predchádzajúca skúsenosť, teda „zrelá“ životná fáza, v ktorej sa nachádzala väčšina z nich (50 – 59 rokov). S vekom stúpa tiež trpezlivosť pri zhodnocovaní peňazí. Aj preto dolároví milionári čoraz viac investujú do podielových fondov a do dlhopisov, ktoré im prinášajú atraktívne zhodnotenie voľných finančných prostriedkov. Až 30 % slovenských milionárov však má približne 51% svojich investícií v zahraničí. Česi sú v tomto smere opatrnejší a len 15% z nich sa rozhodlo v zahraničí investovať 30 a viac percent. Rozdiel môže súvisieť s faktom, že Slováci investujú najmä v Česku.

Potenciál investícií vidia českí a slovenskí milionári odlišne. Česi v súčasnosti veria, že sa im peniaze najviac zhodnotia investovaním do stavebných pozemkov (38%), rezidenčných nehnuteľností (33%), poľnohospodárskej pôdy (28%) a do start-upov (27%). Slováci naopak za zaujímavejšie považujú investície do akcií zahraničných firiem (32%), alternatívnych investícií (24%), nákupu poľnohospodárskej pôdy (21%) a do korporátnych dlhopisov (21%). Naopak, obe skupiny už nepriťahujú nákupy firiem, ktoré pre nich boli v minulosti atraktívne.

Českí milionári sa zaujímajú o niečo viac ako tí slovenskí o investície do technologických inovácií a do výskumu (27% ČR, 29% SR). A keď už investovať do takýchto projektov, tak bez účasti štátu, ktorému dôveruje iba 23% respondentov.