streda 6. septembra 2017

Aktuálne: Legalizácia kanalizácie predĺžená
Začiatkom leta vyhlásila Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) generálny pardon, ktorý zákazníkom napojeným na verejnú kanalizáciu bez zmluvy umožní zlegalizovať svoje pripojenie. Pôvodný termín do 31. augusta sa z dôvodu zvýšeného záujmu predĺži až do 15. októbra t.r.

Na legalizáciu odvádzania odpadových vôd stačí vyplniť tlačivo Podklady pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v rámci generálneho pardonu, ktoré následne doručíte BVS. Po 15. októbri začne kontrola pomocou mobilnej kamerovej techniky, ktorá v potrubiach okamžite identifikuje vypúšťanie odpadových vôd.

Ak sa preukáže takéto neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, bude si BVS uplatňovať zmluvnú pokutu: v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) vo výške 300 EUR, v prípade ostatných producentov vo výške 3000 EUR. Zároveň im bude doručené spätné vyúčtovanie stočného ako náhrada škody za pripojenie bez zmluvného vzťahu, ktoré sa v niektorých prípadoch môže vyšplhať až do výšky niekoľkých tisícok EUR.