pondelok 4. septembra 2017

Upozorňujeme: Skontrolujte si Zlaté venčeky
Štátna veterinárna a potravinová správa SR na svojich webových stránkach informuje, že výrobca Mondelez Czech Republic sťahuje z trhu Zlaté venčeky žĺtkové. 

Zákazníci môžu určené balenia výrobkov vrátiť v mieste ich nákupu. Konktrétne ide o nasledujúce výrobné šarže:
Zlaté věnečky žloutkové 185 g OPA5472811, OPA5472812,
Zlaté věnečky žloutkové 150 g OPA5472821, OPA5472822, OPA5472823, OPA5472831.

Do týchto výrobkov boli zapracované vaječné zmesi s nadlimitným obsahom fipronilu. Výrobky boli distribuované aj v obchodnej sieti Slovenskej republiky.