pondelok 4. septembra 2017

SR:Prísnejšie podmienky spotrebiteľských úverov
NBS predstavila návrh opatrenia, ktorým chce regulovať oblasť spotrebiteľských úverov. Do platnosti má vstúpiť od 1. januára budúceho roka.

Veritelia, banky aj nebankové spoločnosti, budú musieť pri overovaní príjmu žiadateľov o spotrebiteľský úver prirátať k jeho skutočným výdavkom rezervu vo výške 20%. Výšku limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver musí veriteľ určiť minimálne tak, aby výdavky, vrátane splátok poskytovaného úveru, nepresahovali jeho príjmy. Finančná inštitúcia môže určiť prísnejšie kritérium, aby výdavky klienta boli nižšie než jeho príjmy, čím sa podľa NBS vytvorí rezerva na nepredvídané udalosti.

Do celkovej zadlženosti klienta, teda do jeho mesačných výdavkov, majú banky zahŕňať všetky jeho pôžičky, ale aj náklady na život. Veriteľ má byť tiež povinný skúmať, či príjem spotrebiteľa bude dostatočný aj v prípade, že úroková sadzba vzrastie o predpísanú hodnotu. Opatrenie tiež definuje, ako majú veritelia zohľadňovať možný vplyv navýšenia úrokovej sadzby na schopnosť spotrebiteľa splácať úver.

Cieľom zmien je podľa NBS udržať finančnú stabilitu sektora, ako aj ochrániť spotrebiteľov pred enormným zadlžovaním, aby nemali problém svoje záväzky splácať.