streda 6. septembra 2017

Trend: Zamestnávatelia investujú do lojality svojich ľudí
Prieskum Grafton Slovakia potvrdil, že nízka miera nezamestnanosti núti zamestnávateľov nielen prehodnocovať ponuku nefinančných benefitov, ale aj navyšovať mzdy. 

Podľa strednodobej predikcie NBS bol rast nominálnych miezd v roku 2016 na úrovni 3,3% (v porovnaní s 2,9% v roku 2015). Ponuka nových pracovných miest, s tým spojená prehlbujúca sa nerovnováha medzi dopytom po zamestnancoch a ponukou kapacít zo strany uchádzačov sa rok 2017 stáva ideálnym prostredím na rast nominálnej mzdy na 4,2% a v roku 2018 na úroveň 4,6%.

Miera nezamestnanosti v Slovenskej republike je jednou z najnižších v Európe, ku koncu júla tohto roka dosiahla 6,7%. Počet voľných uchádzačov o prácu je na svojom minime, počet ponúkaných pozícií oproti tomu rastie. Zamestnávatelia paralelne so zvyšovaním miezd a benefitov premýšľajú aj o spôsoboch, ako svojich zamestnancov motivovať a prehlbovať ich lojalitu. Firmy napríklad zvyšujú príspevok na dôchodkové či životné pripoistenie, zvyšujú dĺžku dovoleniek, zavádzajú plne hradený príspevok na stravovanie, alebo sa podieľajú na nákladoch na dopravu do zamestnania až do výšky sto percent.

Veľa zamestnávateľov, predovšetkým z oblasti IT, podnikových služieb a výroby začína investovať tiež do moderného pracovného prostredia, ktoré ponúka aj celý rad relaxačných zón, možností športového či spoločenského vyžitia.