utorok 5. septembra 2017

e-Schránka: Ročné zúčtovanie VšZP
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) je prvou veľkou štátnou inštitúciou, ktorá začala hromadnú elektronickú distribúciu úradných rozhodnutí poistencom a platiteľom cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk.  

Do 30. septembra takto pošle približne 87 tisíc výsledkov ročného zúčtovania. Najväčšiu časť – 80 tisíc výsledkov, dostanú do e-schránok povinne zo zákona právnické osoby, zostávajúcich 7 tisíc výsledkov pošle štátna poisťovňa fyzickým osobám, ktoré si e-schránku zriadili na dobrovoľnej báze a majú ju aktivovanú na doručovanie. Zákonná povinnosť rozoslať tieto oznámenia do 30. septembra by mohla byť splnená dokonca v predstihu.

Nakoľko ide o úradné rozhodnutia, ktoré sa zasielajú do vlastných rúk, na ich otvorenie a prevzatie obsahu je potrebné, aby adresát v elektronickej schránke najskôr potvrdil notifikáciu o doručení cez tlačidlo „Prevziať“ a následne zadal 6-miestny bezpečnostný osobný kód - BOK. V prípade, ak sa adresátovi obsah elektronického úradného rozhodnutia nesprístupní do niekoľkých minút, môže sa obrátiť na operátorov ústredného kontaktného centra v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h, v stredu do 21.00 h alebo prostredníctvom kontaktného formulára, ktorí jeho požiadavku individuálne preveria.

Nesporným benefitom prechodu na elektronické doručovanie je finančná úspora prevádzkových nákladov. VšZP v tomto roku vďaka elektronickej komunikácii s platiteľmi usporí 176 tisíc eur. Ak by malo e-schránku aktivovanú na doručovanie aj približne ďalších pol milióna fyzických osôb a takmer 40 tisíc zamestnávateľov, ktorým VšZP tento rok posiela výsledky ročného zúčtovania poštou, podľa hrubých prepočtov by poisťovňa ročne vedela ušetriť na poštovnom a ďalších nákladoch vyše milióna eur.