štvrtok 7. septembra 2017

Aktuálne: Tendy pracovného trhu
Najnovší mzdový prieskum Grafton Slovakia v 8 krajoch Slovenska zhrnul hlavné rysy vývoja pracovného trhu na Slovensku.   
V dôsledku nedostatku kvalifikovaných kandidátov spoločnosti na Slovensku zamestnávajú aj krátkodobých zamestnancov. Situácia na pracovnom trhu praje tiež absolventom VŠ – až 90% zamestnávateľov požaduje vysokoškolské vzdelanie aj na juniorské pracovné pozície. Platí však, že kandidáti bez znalosti minimálne jedného svetového jazyka majú na trhu práce problém uplatniť sa. Rovnako rastie záujem o kandidátov o prácu 50+. Práve kandidáti v seniorskom veku sú schopní zastávať tie najnáročnejšie odborné pozície. A výrobné spoločnosti otvárajú pracovné pozície, kde sa vyžaduje odbornosť a viacročné skúsenosti.

Zvyšuje sa tiež záujem o nábor zamestnancov zo zahraničia nielen v spoločnostiach z radov centier zdieľaných služieb alebo IT, ale aj výroby a dokonca zo zdravotnej oblasti. Náborový  proces sa zároveň zrýchľuje. Spoločnosti si uvedomili, že ak chcú uspieť, musia byť pri rozhodovaní flexibilní.