štvrtok 25. januára 2018

Envirofond: Prvá podpora elektromobility

Účinnejšia podpora v budovaní kvalitnej vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry, ale aj zatepľovanie verejných budov, najmä obecných úradov, materských a základných škôl či verejných knižníc. Aj to sú oblasti, ktoré budú podporované zo zdrojov Environmentálneho fondu.  

Osobitnú pozornosť získajú najmenej rozvinuté okresy pri budovaní kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúry. Rozhodla o tom vláda, ktorá schválila navýšenie výdavkov fondu o 37 miliónov eur. Medzi najmenej rozvinuté okresy patria Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov a Medzilaborce.

Ministerstvo životného prostredia po prvýkrát finančne podporí elektromobilitu. V prvom štvrťroku plánuje Envirofond vyhlásiť výzvu na nákup áut s elektrickým pohonom. Pridanou hodnotou pri hodnotení žiadostí bude práve skutočnosť, či bola alebo nebola v danej obci vyhlásená nízkoemisná zóna (od minulého roka). Pozornosť envirorezortu sa zameriava aj na mimoriadne situácie spojené s prejavmi klimatickej zmeny ako suchá, požiare ale aj povodne, kalamitné výskyty hmyzu či zosuvy pôdy. V prípade, že nastane takáto mimoriadna situácia, Envirofond bude mať na tento účel vyčlenenú finančnú rezervu.

Konkrétne informácie s termínom predkladania žiadostí o dotáciu čoskoro zverejní Environmentálny fond na svojej internetovej stránke envirofond.sk.