utorok 23. januára 2018

On-line: Boj proti nenávistným prejavom

Podľa tretieho hodnotenia uplatňovania kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete IT spoločnosti priemerne odstránili 70% nezákonných nenávistných prejavov, ktoré im boli oznámené.  

V máji 2016 sa Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft v kódexe správania zaviazali bojovať proti šíreniu takéhoto obsahu v Európe. Do 24 hodín sa im darí odstrániť väčšinu (vyše 81%) nenávistného obsahu, niektoré problémy však pretrvávajú – používatelia najmä nedostávajú systematickú spätnú väzbu. Ku kódexu správania sa teraz pripájajú aj Google+ a Instagram.

Hoci najdôležitejšie záväzky obsiahnuté v kódexe správania boli splnené, je potrebné dosiahnuť ďalšie zlepšenia:
- Používatelia stále nedostávajú spätnú väzbu priemerne v prípade takmer tretiny oznámení, pričom miera reakcie rôznych IT spoločností sa líši. Transparentnosť a spätná väzba pre používateľov sú oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšie zlepšenie.
- Kódex správania dopĺňa právne predpisy na boj proti rasizmu a xenofóbii, v ktorých sa stanovuje, že páchatelia trestných činov podnecovania nenávisti, či už na internete alebo off-line, musia byť účinne stíhaní. Priemerne pätina prípadov nahlásených spoločnostiam bola mimovládnymi organizáciami ohlásená tiež polícii alebo prokurátorom. Toto číslo sa od poslednej monitorovacej správy takmer zdvojnásobilo. Takéto prípady si vyžadujú rýchly postup zo strany polície.

Komisia ponúka vnútroštátnym orgánom, občianskej spoločnosti a firmám sieť na spoluprácu a výmenu osvedčených postupov ako aj cielenú finančnú a prevádzkovú podporu. Približne dve tretiny členských štátov už majú národné kontaktné miesto zodpovedné za problematiku nenávistných prejavov na internete. Na jar 2018 sa plánuje osobitný dialóg medzi príslušnými orgánmi členských štátov a IT spoločnosťami.