utorok 23. januára 2018

EU: Eurofondy po roku 2020

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k budúcnosti politiky súdržnosti a jej fondom po roku 2020. 

Konzultácia je otvorená pre všetkých občanov a subjekty zapojené do prípravy a realizácie politiky súdržnosti EÚ, vrátane prijímateľov podpory z eurofondov. Má formu dotazníka – Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti ponúka jedinečnú príležitosť ovplyvniť diskusiu k návrhom hlavných legislatívnych a strategických dokumentov EÚ pre politiku súdržnosti po roku 2020. Dotazník je dostupný aj v slovenskom jazyku a je ho možné vyplniť v termíne najneskôr do 8. marca 2018.

Paralelne s touto verejnou konzultáciou otvorila Európska komisia samostatný proces konzultácií v nasledovných piatich tematických oblastiach: investície, výskum a inovácie, podpora malých a stredných podnikateľov a jednotný trh; migrácia; bezpečnosť; strategická infraštruktúra; hodnoty a mobilita.