pondelok 12. februára 2018

112: Európsky deň linky

V Slovenskej republike bolo číslo tiesňového volania 112 zavedené 1. júla 2003. Už 15 rokov sa tak pravidelne zapájame do aktivít Európskeho dňa 112 vyhláseného Európskou asociáciou liniek tiesňového volania EENA.  

Zámerom je zvýšiť povedomie o existencii a fungovaní čísla tiesňového volania 112, eliminovať počet neoprávnených volaní, zvýšiť efektivitu záchranných zložiek, a tým pomôcť pri záchrane života a zdravia občanov, majetku aj životného prostredia. Tento rok sa v priestoroch letiskovej haly M. R. Štefánika v Bratislave mohli návštevníci v piatok  9. februára oboznámiť s prácou hasičov, policajtov, zamestnancov odboru  prevencie kriminality MV SR, zamestnancov kontrolného a chemického laboratória aj operátorov koordinačného strediska.

Hasiči spestrili svoju prezentáciu o možnosť vyskúšať si kompletný zásahový odev a nechýbala ani prehliadka automobilovej hasičskej techniky. Okrem hier s policajnou tematikou, reflexných prvkov či fotografií s policajnými psami si záujemcovia mohli ďalej pozrieť výstroj a výzbroj príslušníka pohotovostnej motorizovanej jednotky, nahliadnuť do policajného auta a oboznámiť sa s jeho vybavením. K dispozícii bola videoprojekcia o práci krajského riaditeľstva PZ a prezentácia odboru prevencie kriminality zameraná na deti z hľadiska ochrany, bezpečnosti a efektívnej komunikácie. Kontrolní a chemickí laboranti predviedli meracie prístroje: princíp fungovania, druhy, údaje a výstupy z meraní aj ochranné odevy a masky používané v minulosti a teraz.

Zamestnanci koordinačného strediska pripravili prezentáciu o činnosti koordinačných stredísk, o práci operátorov čísla tiesňového volania 112, civilnej ochrany, ako aj prednášku o  možnosti používania sms na 112. Vzdelávacia brožúra a DVD Záchranárik informovali o nástrahach internetu, o čísle 112, o práci hasičov, polície, záchranky, o drogovej prevencii či opise zlodeja. Prezentoval sa tu mládežnícky časopis Mladý záchranár, ktorý sa orientuje na druhý stupeň základných škôl. Jednou z tém bolo tiež obchodovanie s ľuďmi.