utorok 13. februára 2018

e-Komunikácia: Takmer päť miliónov správ cez slovensko.sk

Január 2018 bol historicky najvyužívanejším mesiacom portálu. Podľa štatistiky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o viac ako 4,5-násobný nárast. 

V auguste 2017 prvýkrát portál evidoval vyše milión prihlásení na slovensko.sk. Odvtedy pod túto hranicu už neklesol. Elektronických rozhodnutí, ktoré zaslali úrady, bolo v januári vyše 700.000. Elektronická komunikácia tak len za tento mesiac ušetrila inštitúciám vyše 1,5 milióna eur, ktoré by v prípade fyzického zasielania minuli na poštovné náklady. Cez portál najviac komunikuje Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa a Ministerstvo spravodlivosti SR cez svoje krajské súdy.

K elektronickým službám poskytuje telefonickú podporu aj Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk so svojimi vyškolenými operátormi. V porovnaní s januárom predchádzajúceho roka prijali o 2500 viac požiadaviek, čo je medziročne 50% nárast. Používatelia elektronických schránok sa najviac pýtali o radu práve cez posledný januárový týždeň, kedy bolo potrebné elektronicky podať niektoré daňové priznania.