pondelok 12. februára 2018

Online: Iniciatíva pre férový obchod

Vznik iniciatívy oficiálne podpísali Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu. Pripojením sa k európskej Supply Chain Initiative sa zaviazali presadzovať zásady správnej obchodnej praxe a transparentné a korektné riešenie všetkých prípadných sporov, ktoré môžu vzniknúť v každom obchodnom vzťahu.   
Až 90% potravinového tovaru vyrobeného na Slovensku predávajú obchodné reťazce. Prihlásením sa k iniciatíve sa každý signatár zaväzuje upraviť svoje interné postupy podľa Zásad správnej obchodnej praxe a prípadné obchodné spory riešiť najskôr formou mediácie a následne dohodou, čo je rýchlejšie a lacnejšie riešenie a hlavne nenarušuje vzájomné vzťahy medzi potravinárom a obchodníkom. K iniciatíve je možné sa prihlásiť jednoducho prostredníctvom stránky ferovyobchod.sk.

K 9.2.2018 akceptovalo zásady a pravidlá férového obchodu 8 členov PKS: Cloetta, Coca-Cola, Coca-Cola HBC, Ferrero, Mars, Mondelez, Nestlé, Unilever a 5 členov SAMO: obchodné reťazce BILLA, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco. „Iniciatíva vytvára samoregulačný etický rámec pre obchodné vzťahy medzi potravinármi a obchodníkmi. Predstavuje však aj príležitosť na skvalitnenie vzájomných obchodných vzťahov a vytvorenie lepších podnikateľských príležitostí pre slovenských výrobcov potravín“, dodáva Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.