pondelok 12. februára 2018

Biometria: Nové spôsoby autenfikácie

Podľa globálnej štúdie používatelia pri prihlásení do aplikácií a zariadení uprednostňujú bezpečnosť pred pohodlím. Mladšie generácie dospelých si netvoria silné heslá, skôr používajú biometrické metódy, viacfaktorovú autentifikáciu a správcu hesiel. 

Mileniáli sa rýchlo stávajú najpočetnejšou skupinou pracujúcich, preto môžu vplývať na to, ako budú zamestnávatelia a technologické firmy riešiť zabezpečenie prístupu k zariadeniam a aplikáciám. Výskum IBM Budúcnosť identity zahŕňal takmer 4.000 dospelých respondentov z USA, Ázie, Tichomoria a Európy a zaoberal sa ich prístupom k autentifikácii. Medzi jeho kľúčové zistenia patrí:
Bezpečnosť prevažuje nad pohodlím: Bezpečnosť sa ukázala byť najdôležitejšia pri prihlasovaní do väčšiny aplikácií – najmä v prípadoch, kedy používatelia manipulujú s peniazmi.
Stále viac je obľúbená biometria: 67% ľudí dnes bez problémov používa biometrickú autentifikáciu, zatiaľ čo 87% tvrdí, že ju bude bez problémov používať v budúcnosti.
Mileniálom už heslá nestačia: Aj keď 75% mileniálov používa biometrické metódy, silné heslo vytvára menej ako polovica z nich. Ďalších 41% používa viackrát rovnaké heslo. Najstaršie generácie si naopak dajú viac záležať na vytváraní silných hesiel, ale menej často využívajú biometrické metódy a viacfaktorovú autentifikáciu.
Biometria vedie v Ázijsko-tichomorskom regióne: Respondenti z tohto regiónu majú o biometrickej autentifikácii najucelenejšie informácie a neboja sa ju používať. V biometrii naopak najviac zaostáva USA. Výsledky výskumu sú v rozpore s dlhodobým všeobecným presvedčením, že „pohodlie hrá pri bezpečnosti najdôležitejšiu rolu.“ Ukazujú, že bezpečnosť má v prípade väčšiny aplikácií a najmä v prípade, že sú spojené s peniazmi, vyššiu prioritou ako súkromie alebo pohodlie.

Bezpečnosť prevažovala ako najvyššia priorita pri bankových, investičných a rozpočtových aplikáciách. V priemere pri týchto kategóriách označilo až 70% respondentov bezpečnosť za svoju hlavnú prioritu, zatiaľ čo 16% z nich si vybralo súkromie a 14% pohodlie. Bezpečnosť bola pre respondentov dôležitá aj pre on-line obchody, pracovné aplikácie a e-mail. Pri aplikáciách pre sociálne médiá už neboli stanovené priority tak razantne. Jemný náskok získalo pohodlie (36%), za ktorým nasledovala bezpečnosť (34%) a súkromie (30%). Až 44% respondentov označilo otlačok prstu za jednu z najbezpečnejších autentifikačných metód, zatiaľ čo heslo a kódy PIN považuje za bezpečné iba 27%, respektíve 12% používateľov.

Medzi najčastejšími obavami spojenými s biometrickou autentifikáciou patrí pri 55% respondentov obava zo straty súkromia a pri 50% obava zo straty bezpečnosti (zneužitie falošných biometrických údajov). Starší dospelí sa správajú zodpovednejšie pri vytváraní hesiel, naopak mladšia generácia má pri zabezpečení svojich on-line účtov väčšiu tendenciu používať správcu hesiel, biometrické metódy a viacfaktorovú autentifikáciu. Len 42% mileniálov používa zložité heslá (v porovnaní s 49% respondentov vo veku 55 rokov a viac) a 41% z nich používa rovnaké heslo viackrát (oproti 31% osôb z kategórie 55+). Ľudia z vekovej skupiny 55+ používajú v priemere 12 hesiel, zatiaľ čo generácia Z (18-20 rokov) má v priemere iba päť hesel. U mileniálov je dvakrát pravdepodobnejšie, že budú používať správcu hesiel (34%) než pri spotrebiteľoch starších 55+ (17%).