pondelok 20. augusta 2018

e-Government: S finančnou správou komunikuje elektronicky už vyše pol milióna klientov

V decembri 2017 to bolo približne 370.000, ale odvtedy finančná správa zaznamenala nárast o približne 180.000 elektronicky komunikujúcich subjektov. Od polovice augusta 2018 podáva  dokumenty elektronicky už 547.031 daňových subjektov.

Zvýšenie počtu elektronicky komunikujúcich súvisí s rozširovaním povinnej elektronickej komunikácie. Od 1. januára tohto roka majú povinnosť komunikovať elektronicky s finančnou správou všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1. júla aj všetky fyzické osoby - podnikatelia - registrované pre daň z príjmov (živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia a podobne).

Hoci počet povinne elektronicky komunikujúcich klientov rastie, stále nie sú zaregistrovaní všetci, ktorí od 1. júla majú povinnosť elektronicky komunikovať. Finančná správa preto upozorňuje, aby registráciu zbytočne neodkladali najmä fyzické osoby - podnikatelia, ktoré si odložili podanie daňového priznania na september. Rovnako sa to týka aj subjektov, ktoré majú zamestnancov (minimálne jedného) a podávajú pravidelné mesačné prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu môžu registrovať až predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť daňovému úradu, prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní. 

Zmeny na portáli, rovnako ako v osobnej zóne daňovníka, budú pokračovať. Ďalšie úpravy bude finančná správa nasadzovať postupne.