utorok 21. augusta 2018

Inovácie: Väčšina mladých podnikateľov ich nevyužíva

Výsledky prieskumu Globálny monitor podnikania (GEM) za Slovensko ukazujú pomerne nízku inovatívnosť slovenských mladých podnikateľov. Viac ako 50% mladých začínajúcich podnikateľov a takmer 70% etablovaných mladých podnikateľov nevyužíva vo svojom podnikaní žiadne nové technológie.

Využívanie nových technológií priznáva v prieskume GEM v rokoch 2011-2016 iba 22% začínajúcich a necelých 12% existujúcich mladých podnikateľov. Výraznejšiu zahraničnú orientáciu vykazuje len približne pätina mladých začínajúcich podnikateľov, kým približne rovnaká skupina uvádza, že zákazníkov zo zahraničia nemá vôbec. V prípade etablovaných mladých podnikateľov je podiel o niečo vyšší (21,8%), no narastá aj podiel firiem, ktoré zahraničných zákazníkov nemajú vôbec (30,8%).

„Nízka inovačná aktivita slovenských mladých podnikateľov v kombinácii s nízkou orientáciou na zahraničné trhy vytvára mix, ktorý môže byť pre firmy existenčnou hrozbou. Riešenie možno hľadať nielen vo vzdelávaní či lepšom prepojení vedy, výskumu a podnikania, ale tiež v ukazovaní pozitívnych príkladov tých, ktorí sa cestou inovácií a orientácie na zahraničné trhy vydali a sú na tejto ceste úspešní",  uviedol predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska Ján Solík.