utorok 21. augusta 2018

Novinka: Agorateka Slovakia


Legálny on-line obsah na Slovensku, teda  filmy, hudba,  televízne programy, elektronické knihy, ale aj športové programy ponúka nový národný portál Agorateka iniciovaný Ministerstvom kultúry SR v rámci európskeho projektu.

Na jednom prístupovom mieste https://agorateka.culture.gov.sk/na/sk je možné nájsť zaujímavý obsah v slovenskom aj v anglickom jazyku. „Ľudia u nás, i celej Európe, často nevedia, kde na weboch môžu nájsť zdroje s legálnym obsahom. Navyše mnohé stránky, ktoré obsahujú nelegálny obsah, vyzerajú veľmi podobne ako legálne stránky, čo veľmi často spôsobuje problémy pri ich rozlišovaní. Takže popri zvyšovaní povedomia verejnosti o autorskom práve sme sa rozhodli ponúknuť jednotné prístupové miesto k webom s legálnym obsahom aj na Slovensku“, vysvetlila ministerka kultúry Ľubica Laššáková potrebu vzniku portálu Agorateka Slovakia.

Portál bol vytvorený v spolupráci s Európskym úradom pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a stal sa tak automaticky súčasťou jeho európskeho projektu Agorateka. Slovensko sa tak pridalo k 16 európskym krajinám, ktoré ponúkajú prístupy k ponuke legálnych, autorskoprávne chránených diel, čím obmedzujú prístup k on-line obsahu z nelegálnych zdrojov.