štvrtok 23. augusta 2018

SR: Prácu najčastejšie striedajú predavačky a kaderníčky


Najistejšiu prácu majú v Slovenskej republike príslušníci uniformovaných zborov. Počas ostatných troch rokov prerušilo výkon svojej práce len 19% zamestnancov z tohto sektora. Naopak, k najväčšej fluktuácii dochádza u zamestnancov predaja a služieb, kde za ostatné tri roky zmenilo prácu 45%, resp. 38% zamestnancov.

Prieskum pre KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) zisťoval taktiež, na ako dlho zamestnancom z rôznych odborov vystačia úspory v prípade straty príjmu z práce. Viac ako osem mesiacov môžu žiť bez pravidelného príjmu zo zamestnania pracovníci z odboru informačných technológií. Na viac než pol roka majú úspory taktiež zamestnanci zo sektora stavebníctva a príslušníci uniformovaných zborov. Avšak takmer štvrtina opýtaných (24%) zo všetkých odborov má úspory približne len na mesiac. „Najčastejším dôvodom finančných problémov je strata zamestnania alebo dlhodobá choroba. Následne môžu ľuďom chýbať prostriedky na splácanie dlhov aj bežnú prevádzku domácnosti. Najlepšou prevenciou neschopnosti splácať úvery v prípade nečakaných udalostí je priebežné vytváranie finančnej rezervy aspoň vo výške trojmesačného platu, ktorú má podľa nášho prieskumu jedna tretina (33%) opýtaných zo všetkých odborov“, uviedla Jana Žaludová.

V prípade straty zamestnania spoliehajú ľudia predovšetkým práve na úspory, ďalej na príjem svojho partnera či partnerky a potom taktiež na príležitostnú prácu. Pracovníci IT a finančníctva viac než iné profesie čerpajú financie najmä zo svojich úspor (uvádza to 43%, resp. 38%). Dôležitým náhradným zdrojom príjmu sú taktiež príležitostné zákazky, najmä pre pracujúcich v sektore dopravy a medzi príslušníkmi uniformovaných zborov. Celkovo 38%, resp. 35% respondentov zo zdravotníctva a zo sektora služieb uvádza, že svoje náklady pri výpadku pravidelnej mzdy riešia pomocou príjmov partnera/-ky.

Z medzinárodného porovnania v rámci prieskumu vyplýva, že v prípade straty zamestnania najviac na svoje úspory spoliehajú Taliani (uvádza 40% talianskych respondentov naprieč všetkými odbormi). Príjem partnera ako náhradný zdroj pri výpadku pravidelnej mzdy využívajú najviac Poliaci. A pri porovnávaní národov a využitia financií z príležitostných zákaziek na pokrytie svojich výdavkov vedú Nemci. 

Respondenti prieskumu, ktorí majú v priebehu ostatných troch rokov stabilné zamestnanie, vo veľkej väčšine a naprieč všetkými odbormi vyjadrujú ochotu vzdať sa v prípade straty príjmov z práce niektorých svojich potešení a znížiť svoje výdavky. V skutočnosti je však zmena životného štýlu oveľa ťažšia. „V prípade skutočnej straty zamestnania adekvátne reagujú predovšetkým zamestnanci zo sektora obchodu, ktorí výrazne obmedzia svoje výdavky za nákupy tovaru a služieb pre radosť“, doplnila Jana Žaludová.