štvrtok 23. augusta 2018

Radíme: Alergénová imunoterapia


Počet alergikov neustále narastá aj na Slovensku. Existujú dva spôsoby na potláčanie alergie, prvým je užívanie antihistaminík a lokálnych prípravkov, alebo podstúpenie alergénovej imunoterapie. Ide o terapiu alergénom, ktorý dokáže príznaky potlačiť aj na niekoľko rokov bez potreby užívania liekov.
      
Imunoterapiu môžu podstúpiť pacienti, u ktorých bol jasne definovaný príčinný alergén a v sezóne tohto alergénu majú ťažkosti. Jej cieľom je zabrániť týmto ťažkostiam aj bez užitia liekov. „Pacienti nesmú mať chronické ochorenia. Alergénová imunoterapia je tiež kontraindikovaná pri niektorých liekoch“, uviedla imunologička a alergologička Zuzana Rennerová. Terapia štandardne trvá tri roky, ak je účinná, tak sa predlžuje. Čím dlhšie sa alergénová imunoterapia podáva, tým je jej účinnosť dlhšia. Každý alergik na ňu reaguje individuálne. „Treba si uvedomiť, že účinok imunoterapie býva len veľmi zriedkavo celoživotný. Ak sa opäť vrátia príznaky a pacient v minulosti dobre reagoval na liečbu, zopakujeme ju“, dodala Rennerová.
      
Alergia je zápal, ktorý môže byť chronický a podmieniť zmeny v tele, napríklad prestavbu sliznice. Nevyliečená alergia môže vážne poškodiť zdravie pacienta. Ťažkosti závisia od druhu alergie. „Väčšina pacientov pristupuje k alergénovej imunoterapii pozitívne. I keď je niekedy doba podávania liečiv dlhšia ako trvanie príznakov, je to najlepšia liečba z hľadiska vplyvu na stav pacienta a dlhodobého efektu“, vysvetlila imunoalergologička Adriana Kondrlíková. Príznaky u pacienta by sa mali zlepšiť už počas imunoterapie a lekár mu bude postupne vysadzovať liečbu. Imunoterapia trvá minimálne tri roky a v niektorých prípadoch môže pacientovi pomôcť zbaviť sa alergie aj na desať rokov. Čiastočne ju hradí zdravotná poisťovňa. Pri návšteve odborníka lekár urobí kožné testy a odber krvi. Následne určí, kedy je vhodné liečbu začať a pripraví plán ďalšieho postupu. „Liečbu na zníženie alergických reakcií organizmu na pele stromov začíname na jeseň, pele tráv na prelome roka, burín okolo marca. Niektoré je možné liečiť aj mimo tohto obdobia, roztoče celoročne“, doplnila Kondrlíková.