pondelok 20. augusta 2018

EU: Nový systém označovania pohonných látok


Už 12. októbra t.r. začne v Európskej únii platiť smernica z roku 2014 o jednotnom značení motorových palív. Cieľom je pomôcť vodičom vybrať správne palivo pre svoje vozidlo, čiže poznať, aké palivo a s akým maximálnym množstvom biozložky možno do konkrétnych vozidiel natankovať.
    
Nové symboly budú rozdelené do troch skupín. Benzín (E5, E10 a E85) ponesie označenie v kruhu, motorová nafta (B7, B10 a XTL) bude mať symbol štvorca a kosoštvorec bude jasný znak pre tankovanie do plynových nádrží - či už to bude vodík (H2), stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený ropný plyn (LPG), alebo skvapalnený zemný plyn (LNG). Písmená v symboloch kruhu, štvorca a kosoštvorca budú označovať typ biozložky, číslo určí jej podiel.

Smernica EÚ o vývoji alternatívnych palív zavádza tiež požiadavku označovania nových vozidiel (dodaných na trh po 11. októbri 2018) a používania nových označení u distribútorov paliva. Nové symboly označovania palív sa budú vzťahovať na osobné automobily, ľahké úžitkové vozidlá, ťažké nákladné vozidlá, autobusy a autokary, a tiež na mopedy, motocykle, trojkolesové a štvorkolesové vozidlá. Stojany aj tankovacie pištole na čerpacích staniciach budú označené novými symbolmi, avšak existujúce názvy palív môžu byť ponechané. Štítok s identifikáciou paliva musí byť umiestnený na tankovacej pištoli ako aj v tesnej blízkosti trysky na čerpanie paliva (na kryte od nádrže).