piatok 24. augusta 2018

Zdieľanie: Menia sa aj pracovné návyky


Rýchly spôsob života, technológie ako nutnosť a obľuba v takzvaných zdieľaných veciach. Tento trend je dôležitý najmä pre mladých ľudí - mileniálov. Ich pracovné návyky sa menia a firmy im začali prispôsobovať aj prostredie.

Generácie Y a Z, teda mileniáli, budú podľa štatistík koncom roka 2020 tvoriť polovicu pracovnej sily. Ich pracovné návyky a striktné požiadavky na zamestnávateľov sa v posledných rokoch odrazili v trendoch pracovného prostredia. Firmy menia zabehnuté spôsoby a viac ako polovica zamestnancov vo firmách dnes trávi mimo kancelárie, alebo prácou na diaľku minimálne 2,5 dňa v týždni. V tomto rýchlo meniacom sa pracovnom prostredí zohrávajú hlavnú úlohu komunikačné technológie.

Potvrdzuje to aj prieskum The workplace revolution (Revolúcia v pracovnom prostredí) skupiny International Workplace Group. Mileniáli odpovedali, aké kritériá zohľadňujú pri výbere zamestnávateľa: zamestnanie SI vyberajú podľa kvality technologického vybavenia, ktoré im firma ponúka. Chcú byť totiž on-line 24 hodín denne sedem dní v týždni. A keďže tak fungujú v osobnom živote, byť neustále on-line im neprekáža ani v tom pracovnom. Od zamestnávateľa tiež očakávajú flexibilitu, multifunkčné zázemie, príjemné priestory, ekologické riešenia a servis all inclusive. „Mladší zamestnanci sa odkláňajú od práce z domu i práce v dočasnom prostredí typu kaviarní. Až 77% opýtaných potvrdilo, že zaujímavé sú pre nich práve zdieľané kancelárie a coworkingové centrá, ktoré im poskytujú bezkonkurenčné technologické vybavenie, non-stop pripojenie, štýlové priestory, ale aj plne vybavenú kuchyňu, či služby recepcie v zdieľaných a servisovaných kanceláriách", uviedol Karel Pelán.

Aj napriek tomu, že väčšina mladších ľudí v prieskume uvádza, že klasický home office, teda práca z domu, nie je pre nich atraktívna, veľa firiem tento štýl práce neustále predostiera ako benefit pre svojich zamestnancov. No napríklad až 45% z tých, ktorí si ho vyskúšali, po čase zhodnotili, že pri práci z domu sa nevedia dlhodobo sústrediť, 29% tvrdí, že ich rušia bežné zvuky domácnosti a nie sú schopní oddeliť pracovnú a súkromnú časť dňa. Zároveň až 22% sa zhoduje na tom, že majú doma slabé internetové pripojenie. Priznávajú, že je pre nich kľúčová sloboda, ale nechcú sedieť doma. Chcú sa socializovať. A to im pravidelná práca z domu neumožňuje. „Súčasný trend v dopyte po kancelárskych priestoroch je jasný. Zamestnanci chcú flexibilitu a multifunkčnosť. Kancelárie musia mať veľmi veľa denného sveta, musia byť farebné, ekologické a čo najmenej zdraviu škodlivé. Zamestnanci chcú byť slobodní, potvrdil náš prieskum, no zároveň im nevadí byť neustále on-line. Rastúci dopyt po flexibilných kanceláriách sme zaznamenali aj na Slovensku", dodal Pelán.