štvrtok 23. augusta 2018

Aktuálne: Prečo firmy najčastejšie neplatia faktúry?


Hlavným dôvodom, prečo firmy meškajú s platením faktúr, alebo ich neuhradia vôbec, je naďalej skutočnosť, že im dlhujú vlastní zákazníci a obchodní partneri. Uviedla to vyše polovica oslovených spoločností, ktoré sa zúčastnili celoeurópskeho prieskumu European Payment Practices 2017. 

Ďalším dôvodom meškania platieb je to, že sa firmy dostali do insolvencie a svoje záväzky už nedokážu plniť. Tretina oslovených spoločností si však myslí, že za neplatením faktúr je to, že im zákazníci jednoducho zaplatiť nechcú a peniaze zadržiavajú zámerne. Výsledky na Slovensku sú podobné. Zhodne po 57% spoločností si myslí, že neplatenie faktúr súvisí s chýbajúcimi peniazmi od zákazníkov alebo s tým, že firma dostala službu alebo produkt spolu s faktúrou a neskôr ju neuhradila. Tretina slovenských firiem vidí za zlou finančnou disciplínou zámer nezaplatiť a niečo viac ako pätina chyby pri fakturácii.

„Ak sa firmám nakopí veľa meškajúcich alebo úplne nezaplatených faktúr, môže to výrazne skomplikovať ich fungovanie. Preto by mali predvídať a pozorne si vyberať svojich obchodných partnerov,“ hovorí Peter Hetteš a dodáva: „Samozrejme, podnikanie prináša rôzne situácie a na niektoré sa nedá pripraviť. Pravidelné sledovanie pohľadávok je však alfou a omegou a umožňuje včas odhaliť možné problémy s cash-flow.“

Reprezentatívna EOS štúdia „European Payment Practices“ 2017 sa uskutočnila už desiatykrát. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3.200 odborníkov zo 16 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska.


Dôvody neskorého alebo úplného nezaplatenia faktúr (v %)


Európa
Slovensko
Neuhradené platby
od obchodných partnerov
57
57
Odovzdanie faktúry spolu s odovzdaním služby
54
57
Insolvencia
40
39
Zámerné neplatenie
34
33
Chyby pri fakturácii
29
22
Technické problémy
26
21

Poznámka: Firiem sa v prieskume pýtali: „Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi o dôvodoch oneskorenej platby alebo nezaplatenia faktúr?“ Každému výroku mohli priradiť body v škále od 1 (úplne súhlasím) do 5 (vôbec nesúhlasím). Tabuľka zahŕňa iba odpovede „úplne súhlasím“ a „skôr súhlasím“.  Tabuľka obsahuje iba údaje o tých európskych krajinách, ktoré sa zapojili do prieskumu European Payment Practices 2017.