streda 3. októbra 2018

e-Podpis: Dve novinky

Ak máte záujem využívať elektronický podpis, potrebné certifikáty získate už cez internet bez osobnej návštevy pracoviska Policajného zboru SR.

Nová verzia aplikácie na prihlásenie (eID klient, verzia 3.0.0) pre operačný systém MS Windows obsahuje už aj aplikáciu Disig Web Signer na elektronické podpísanie potvrdenia o vydaní certifikátov. Stiahnuť si ju môžete priamo na portáli slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie (samostatne alebo ako súčasť Inštalačného balíčka aplikácií). Podmienkou je, aby ste na vašom občianskom preukaze s elektronickým čipom (eID karte) mali už aktivovaný 6-miestny bezpečnostný osobný kód (BOK). Po prihlásení sa na portál slovensko.sk nová verzia aplikácie automaticky zistí stav certifikátov na vašej eID karte a ak ich nemáte, alebo sú neplatné, ponúkne ich vydanie.

Ministerstvo spravodlivosti SR začalo pri podpisovaní elektronických podaní na Obchodný register SR akceptovať ASiC kontajner (prípony súborov .asic, .asice, .scs, .sce). Naďalej ostal podporovaný aj pôvodný formát XAdES_ZEP EPES (výstupom je XML súbor s príponou .zepx), formát CSM CadES EPES (výstupom je dokument s príponou súboru .zep) a formát XAdES_ZEP PDF (výstupom je dokument s príponou súboru.zepx).