pondelok 1. októbra 2018

EU: Nové pravidlá o cezhraničnom používaní elektronických identifikačných preukazov

Od  29. septembra t.r. nadobudli účinnosť celoeurópske právne predpisy o elektronickej identifikácii (nariadenie eIDAS), ktoré umožnia cezhraničné uznávanie elektronických identifikačných preukazov a umožnia občanom a podnikom EÚ prístup k on-line službám aj v prípade, že pochádzajú z iného členského štátu.

Okrem iného budú napríklad môcť podávať daňové priznanie on-line, vytvoriť si bankový účet, alebo založiť spoločnosť na diaľku, zapísať sa na školu, alebo získať prístup k osobným zdravotným záznamom on-line, a to všetko v súlade s najvyššími normami na ochranu osobných údajov. Krajiny EÚ majú povinnosť uznávať vnútroštátne systémy elektronickej identifikácie z inej krajiny EÚ, ktoré už boli oznámené členskými štátmi a sú v súlade s nariadením eIDAS. Nemecko a Taliansko ukončili proces oznamovania, Luxembursko a Španielsko sa chystajú ho ukončiť, zatiaľčo Chorvátsko, Estónsko, Belgicko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo ho už tiež začali.

Využívanie elektronických identifikácií môže európskym podnikom a správnym orgánom ušetriť viac ako 11 miliárd EUR ročne. Celoeurópska elektronická identifikácia je dôležitá aj pre cezhraničné uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“, čím sa významne znižuje administratívna záťaž. Inými slovami, informácie bude potrebné oznámiť orgánom verejnej správy len raz.