pondelok 29. októbra 2018

EU: Lepšia ochrana súkromia na Facebooku


Európsky parlament prostredníctvom schváleného nelegislatívneho uznesenia vyzval Facebook, aby umožnil orgánom EÚ vykonať celkový audit, ktorý by sa zameral na mieru ochrany dát a bezpečnosti osobných údajov zabezpečovaných touto sociálnou sieťou. Parlamentnej výzve predchádzal škandál ohľadom neoprávneného prístupu a zneužitia údajov 87 miliónov používateľov Facebooku.

Poslanci pripomínajú, že spoločnosť Facebook svojim konaním neotriasla len dôverou občanov, ale porušila aj právo EÚ. Odporúčajú preto prijať zmeny, ktoré by uviedli fungovanie tejto sociálnej siete do súladu s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov. Poslanci pripomínajú, že údaje získané spoločnosťou Cambridge Analytica mohli byť zneužité oboma tábormi v rámci referenda o členstve Spojeného kráľovstva v EÚ, využiť sa mohli aj na cielené oslovovanie voličov počas prezidentských volieb v USA v roku 2016. Parlament zdôraznil potrebu bojovať proti pokusom o manipuláciu európskych volieb a nevyhnutnosť prispôsobiť volebné zákony členských štátov novej digitálnej realite.


Poslanci v rámci prevencie pred zásahmi do volebného procesu, na ktoré sa využívajú sociálne médiá, navrhujú:
•     uplatňovanie tradičných (neelektronických) opatrení na ochranu volebného procesu aj v elektronickom priestore - ide napríklad o transparentnosť a obmedzenie volebných výdavkov, dodržiavanie volebného moratória a rovnaké zaobchádzanie s kandidátmi;
•     uľahčenie rozpoznávania platenej politickej reklamy a organizácií, ktoré si ich objednali;
•     zákaz profilovania na politické a volebné účely a profilovania na základe online správania sa, ktoré môže odhaliť politickú orientáciu;
•     označovanie obsahu na platformách sociálnych médií, ktorý zdieľajú softvérové roboty (tzv. boty), urýchlenie procesu odstraňovania falošných účtov a spoluprácu platforiem s nezávislými overovateľmi faktov a akademickou obcou s cieľom informovať používateľov o dezinformáciách;
•     vyšetrovanie vo veci údajného zneužívania internetového politického priestoru zahraničnými mocnosťami, ktoré by malo byť realizované na úrovni členských štátov s podporou Eurojustu.

Nelegislatívne uznesenie nadväzuje na stretnutie lídrov politických skupín v EP s generálnym riaditeľom spoločnosti Facebook Markom Zuckerbergom a tri následné vypočutia. Uznesenie tiež spomína napadnutie systémov spoločnosti Facebook, ktorá v tejto súvislosti informovala dňa 28. septembra o úniku informácií.