štvrtok 1. novembra 2018

Zelená domácnostiam: V mimoriadnom kole 231 poukážok

V mimoriadnom kole (24. 10.) projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 231 poukážok na inštaláciu zariadení. Žiadosti o preplatenie treba podávať včas a kompletné, poukážky môžu byť preplatené len do konca tohto roka.
      
Podľa SIEA je hodnota vydaných poukážok v 28. kole celkom 513.255 eur. Príspevky získali domácnosti v mimobratislavských regiónoch na 100 tepelných čerpadiel, 101 systémov so slnečnými kolektormi a 30 kotlov na biomasu. Posledné kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami projektu uzatvorené po prekročení uvoľnenej sumy o 10 % po takmer 4,5 minúte od otvorenia. Poukážky sú platné 30 dní od vydania, zariadenie musí byť nainštalované a žiadosť o preplatenie poukážky podaná do 26. novembra. Do konca novembra musia byť dokončené všetky podporené inštalácie. Aktuálne prebieha montáž, prípadne sa finalizujú žiadosti o preplatenie k vyše 1.200 poukážkam.

Keďže sa pilotný národný projekt tento rok končí, poukážky môžu byť preplácané len do konca roka 2018. Preto je nutné, aby boli všetky žiadosti o preplatenie nielen podané, ale aj kompletne sfinalizované čím skôr. Lehoty na dožiadanie chýbajúcich dokladov budú preto minimálne, teda len niekoľko dní. Ak budú všetky aktuálne platné poukážky využité, ku koncu roka 2018 by malo byť z projektu Zelená domácnostiam podporených viac ako 18.600 inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Doteraz bolo v rámci projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, preplatených 17.434 poukážok v celkovej hodnote viac ako 38,8 milióna eur.


SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25.000 inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Podrobnejšie informácie budú zverejnené po schválení pokračovania národného projektu.