pondelok 29. októbra 2018

Hoaxy: Nové upozornenia na Facebooku


Polícia spustila novú stránku na Facebooku. Jej hlavným cieľom bude zhromažďovanie hoaxov a podvodov, ktoré sa šíria predovšetkým prostredníctvom internetu. Obsah stránky Hoaxy a podvody bude aktualizovaný podľa potreby a aktuálneho vývoja.

Ako príklady výrazného hoaxu za posledné obdobie môžeme uviesť správu o hrozbe teroristického útoku na vianočných trhoch v Bratislave alebo pokusy o únosy detí dodávkami. V prípade podvodov rezonujú hlavne podvodné stránky na Facebooku, ktoré od „výhercov" požadujú najprv zaplatiť menší poplatok, avšak samotnú výhru im nikdy neodošlú. Rozšírenou formou podvodu je aj žiadosť o platbu z falošnej emailovej adresy údajného konateľa spoločnosti, ktorá je odoslaná skutočnému finančnému oddeleniu. Firmy takto prišli už o desiatky tisíc eur.

Oficiálna stránka Polícia Slovenskej republiky na Facebooku s viac ako 160.000 sledovateľmi bude naďalej hlavným komunikačným kanálom Policajného zboru. Jej obsah je aktualizovaný niekoľkokrát denne, čím však zanikajú niektoré statusy, ktoré si tak čitatelia nevšimnú. Práve pre tento dôvod budú zhromažďované príspevky o hoaxoch a podvodoch na samostatnej a menej často aktualizovanej stránke. Zámerom je, aby sa používatelia internetu na ňu vracali v akýchkoľvek prípadoch, keď si nebudú istí hodnovernosťou stránky, mailovej správy, respektíve masovo šírenej správy. Nová stránka Hoaxy a podvody - Polícia SR má byť čoskoro overená spoločnosťou Facebook, čo znamená, že sa pri jej názve bude objavovať modrý symbol rovnako ako pri hlavnej stránke Policajného zboru. Používatelia sociálnej siete vďaka nej môžu ľahko spoznať, že ide o oficiálnu stránku polície.