štvrtok 1. novembra 2018

Bratislava: Ceny starších bytov v 3. štvrťroku 2018 stúpli


Jednotková cena staršieho bytu v hlavnom meste Slovenska vzrástla v priemere na 2.425 eur za štvorcový meter (m2) s DPH a dosiahla medziročný nárast 8,2 %. Vyplýva to z výpočtov spoločnosti Bencont Investments.

Najvyššia cena starších bytov bola v mestskej časti Staré Mesto (okres Bratislava I), a to 2.973 eur/m2. Ceny bytov v tomto okrese sú v priemere o 600 eur/m2 vyššie ako v ostatných bratislavských okresoch. Najlacnejšie byty sa nachádzajú v okrese Bratislava IV, a to za 2.250 eur/m2. Z hľadiska priemernej rozlohy analytici na sekundárnom trhu s bytmi zaznamenali nárast na 68,53 m2. Od konca roka 2017 tak rozloha vzrástla o vyše 5 m2. Priemerná rozloha ponúkaných novostavieb ku koncu 3. štvrťroka 2018 predstavovala 68,8 m2, čo je takmer identické číslo ako ponúkané byty zo sekundárnej ponuky. Pri pohľade na priemernú rozlohu predaných novostavieb je však evidentné, že kupujúci preferujú menšie byty.
V súčasnosti chýba ponuka menších bytov na trhu s novostavbami a na trhu so staršími bytmi. To v blízkej budúcnosti môže vyvolať zvýšený rast cien menších bytov.

Priemerná cena prenájmu v Bratislave dosiahla v 3. štvrťroku podľa Bencont Investments 800 eur na mesiac vrátane energií. Priemerná cena prenájmov na m2 vrátane energií bola 12,41 eura, čo medziročne predstavovalo nárast o 11 %. Nárast ceny prenájmov bol spôsobený všeobecným rastom cien nehnuteľností, no do istej miery aj tým, že sa v ponuke bytov na prenájom objavuje stále viac bytov s vekom približne do 10 rokov.