utorok 30. októbra 2018

SR: Firmám prichádza každá štvrtá platba s omeškaním alebo vôbec

Každá štvrtá platba (27 %) prichádza slovenským firmám s omeškaním alebo vôbec. Je to najviac spomedzi všetkých krajín v západnej a východnej Európe. Slovenské firmy sa tak stretávajú s ešte horšou platobnou disciplínou ako firmy v Rumunsku (26 %), s ktorým sa Slovensko ešte vlani delilo v tejto nelichotivej štatistike o prvé miesto.

Podľa najnovšej štúdie European Payment Practices 2018 majú priemerne firmy v Európe 21 % platieb, ktoré im prichádzajú po lehote splatnosti, alebo sa ich nedočkajú vôbec. Dlhodobo pritom podľa EOS KSI platí, že vo východnej časti je to o niečo viac (22 %) ako v západnej (19 %). Slovenské firmy však majú problémových platieb omnoho viac, 27 %, čím prekonávajú všetky ostatné krajiny, ktoré boli súčasťou štúdie. Platby na Slovensku meškajú tak od koncových ako aj od biznisových zákazníkov. V meškajúcich platbách „vynikalo" podľa EOS KSI Slovensko aj vlani, prvenstvo si však delilo s Rumunskom. Rumunsku sa podarilo výsledky mierne zlepšiť a dnes jeho firmy evidujú 26 % oneskorených alebo zlyhaných platieb. „Dôvodov, prečo majú s platbami najväčší problém práve slovenské firmy, môže byť viac. Naša štúdia napríklad ukázala, že dlhodobo ponúkajú o niečo dlhšie splatnosti, ako je priemer, čo môže ich zákazníkov viesť k horšej finančnej disciplíne. Alebo to môže súvisieť s vymožiteľnosťou práva, že sa zákazníci jednoducho spoliehajú, že ak nezaplatia faktúru, nič sa im nestane“, ozrejmil Peter Hetteš.

Naopak, najlepšiu platobnú disciplínu majú koncoví ako aj biznisoví zákazníci spomedzi krajín zahrnutých v štúdii v Dánsku (15 %), Nemecku, Švajčiarsku a Španielsku (všetky tri krajiny po 18 %).

Reprezentatívna EOS štúdia European Payment Practices sa uskutočnila už jedenástykrát. Na jar 2018 nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3.400 odborníkov zo 17 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska. Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedali okrem slovenských firiem aj firmy z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.