štvrtok 8. novembra 2018

Erasmus+: Podpora aj pre európske univerzity


Európska komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na rok 2019 týkajúcu sa programu Erasmus+. Z očakávaného rozpočtu na budúci rok vo výške 3 miliardy EUR sa 30 miliónov EUR vyčlenilo na konkrétne európske univerzity.

O financovanie v rámci tejto výzvy sa môže uchádzať každý verejný alebo súkromný subjekt v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem toho môžu o financovanie požiadať aj skupiny mladých ľudí pracujúcich s mládežou, ktoré nie sú mládežníckou organizáciou.

Európska komisia spolu s výzvou na predkladanie návrhov uverejnila tiež príručku k programu Erasmus+ (dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ). Očakáva sa, že v roku 2019 sa finančné prostriedky dostupné pre program Erasmus+ zvýšia o 300 miliónov EUR, t. j. o 10 % oproti roku 2018.