utorok 6. novembra 2018

EU: Európsky týždeň odborných zručností


Európska komisia v spolupráci s rakúskym predsedníctvom organizujú vo Viedni od 5. do 9. novembra 2018 tretí Európsky týždeň odborných zručností. Pod heslom Objav svoj talent budú mať tisíce mladých ľudí v celej Európe príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach odbornej prípravy a kariérneho rozvoja vďaka vzdelávaniu a odbornej príprave počas viac ako tisícky podujatí, ktoré sa budú konať v celej Európe až do decembra 2018.

Iniciatíva združuje poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, organizácie občianskej spoločnosti, verejné orgány, obchodné organizácie, odborové zväzy a širokú verejnosť v záujme lepšej informovanosti o výhodách odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Cieľom je ukázať, že odborné vzdelávanie a príprava je inteligentnou voľbou pre mladých ľudí aj dospelých, pretože vedie k excelentnosti vo vzdelávaní, ku kvalitným pracovným miestam a k zvyšovaniu zamestnateľnosti. Ide zároveň o príspevok k programu v oblasti zručností pre Európu a k zavádzaniu Európskeho piliera sociálnych práv. Európska komisia chce zvýšiť povedomie o širokej škále príležitostí, ktoré ponúka OVP a povzbudiť viac ľudí, aby si zvolili túto cestu a zistili, čo ponúka. Tento rok sa podujatie intenzívne zameria aj na budúcnosť odborného vzdelávania a prípravy. Bude sa diskutovať o témach, ako je digitalizácia a internacionalizácia v tejto oblasti.

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností sa v niekoľkých členských štátoch uskutočnia otváracie podujatia a Dni zamestnávateľov. Boli vymenovanní 26 národní a celoeurópskí veľvyslanci, ktorí majú zvýšiť informovanosť o tejto iniciatíve. V priebehu týždňa budú udelené aj ocenenia na oslavu excelencie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Týždeň bol zorganizovaný s výraznou účasťou a podporou Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie.

Kľúčové údaje o odbornom vzdelávaní v Európe (zdroj: Eurostat)
- Na vyššom sekundárnom odbornom vzdelávaní a príprave sa zúčastňuje 49 % študentov vyššieho sekundárneho vzdelávania v Európe (2016).
- Miera zamestnanosti čerstvých absolventov OVP v Európe je 74,8 % (2017).
- Percentuálny podiel dospelých s nízkou kvalifikáciou v Európe neustále klesá vďaka pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF), ale zostáva privysoký: v súčasnosti je na úrovni 22,5 % (2017).
- V dospelosti sa vzdeláva 10,9 % Európanov (2017).