piatok 9. novembra 2018

EU: Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske / vegetariánske / vegánske

Európska komisia odsúhlasila registráciu európskej iniciatívy občanov Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske / vegetariánske / vegánske. Uvádza, že „vegetariáni a vegáni majú problém s identifikáciou vhodných potravín v EÚ a musia podrobne skúmať ich zloženie, aby zistili, či sú pre nich vhodné alebo nie. Okrem toho musia venovať zvýšenú pozornosť zložkám, pri ktorých nie je jasné, či sú rastlinného alebo živočíšneho pôvodu“.

Organizátori vyzývajú Európsku komisiu, aby navrhla povinné obrazové označenia na všetkých potravinových výrobkoch, ktoré by označovali, či sú výrobky nevegetariánske, vegetariánske alebo vegánske. Rozhodnutie komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa týka len právnej prípustnosti návrhu. V tomto štádiu komisia neanalyzuje jej obsah.

Registrácia tejto iniciatívy sa uskutoční 12. novembra 2018, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa im v priebehu roka podarí získať pre iniciatívu jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z najmenej siedmich rôznych členských štátov, komisia sa k nej bude musieť do troch mesiacov vyjadriť.